Klædt på til de nye tider Få vejledning her
Hvad er dine fremtids drømme? Snak med en konsulent
Sæt ambitiøse mål Se kursuskatalog
Fremtiden er faglært Erhverv
Fremtiden er faglært Erhverv
Fremtiden er faglært Erhverv
Fremtiden er faglært Erhverv
Fremtiden er faglært Erhverv

ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
31. oktober 2016 Valgt 7 ledige pladser
12. december 2016 15 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 26. oktober 2016
Startdato 31. oktober 2016
Slutdato 1. november 2016
Varighed 2,3 dage
Deltagerpris 248,40 kr.
Tillæg Udstedelse af ADR bevis - regning betales til Beredskabsstyrelsen kr. 260,00
Pris for ledige 2123,71 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2123,71 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Nuværende ADR bevis må ikke være udløbet inden slutdato på dette kursus.
Beskrivelse ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Kontaktperson Gitte Bekker
Telefonnr 88163646
Email gkb@learnmark.dk
Kviknummer 6154024770716008
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
7 ledige pladser
Fag til kurset:
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Skolefagkode: 47707
Varighed: 2,3 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,40 kr.
Pris for ledige: 2123,71 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2123,71 kr.

Målgruppe
Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Repetition - grunduddannelse + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods), inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Certificering:
Uddannelsen er en obligatorisk repetitionsuddannelse hvert 5. år for chauffører, som skal foretage vejtransport af farligt gods i emballager (stykgods), undtaget gods hørende til klasse 7. For at bevare kompetencen skal deltageren i det sidste år, forud for gyldighedsperiodens udløb, deltage i en repetitionsuddannelse og bestå en eksamen. Kravene til uddannelsens indhold og varighed er nøje fastlagt i ADR-konventionen, der er gældende ved såvel national som international vejtransport af farligt gods. Uddannelsen gennemføres og afsluttes med en eksamen, i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Deltagere, som gennemfører uddannelsen og består eksamen, kan få udstedt ADR-bevis fra Beredskabsstyrelsen, efter Styrelsens gældende regler herfor.

Uddannelsen giver følgende ADR-kompetence:

- Stykgods, inklusive klasse 1,

Eksamen:

Repetitionsuddannelsen skal være gennemført, og eksamen være bestået før udløbsdatoen på ADR-beviset.

I forbindelse med repetitionsuddannelsen afholdes der en afsluttende eksamen i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.

Ved eksaminationen skal deltageren vise, at vedkommende fortsat er i besiddelse af den nødvendige viden, indsigt og praktiske færdighed, der er nødvendig som professionel fører af køretøjer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1.

Ved eksaminationen anvendes de eksamensopgaver, der er foreskrevet og udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, ligesom afholdelse og bedømmelse sker efter Beredskabsstyrelsens gældende bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.

ADR-bevis:

ADR-bevis kan efter gennemført uddannelse og bestået eksamen udstedes af Beredskabsstyrelsen, efter Styrelsens gældende regler herfor.
Send tip til ven:
Email:
Dit navn:
Modtagers navn: