Branche

Tilbage

Kloakmester

En kloakmester skal have autorisation. Sikkerhedsstyrelsen er øverste myndighed inden for kloak. Det er hos Sikkerhedsstyrelsen man søger om virksomhedsautorisation som kloakmester.

Skal du igang med kloakmestermesteruddannelsen?
Du kan tage uddannelsen på dag- eller aftenhold. På dagholdet er der fuldtidsundervisning om dagen, mens aftenholdet er en kombination af undervisning på skole og fjernundervisning.

Ring til Peter Hjortdal Andersen T: 42 12 73 06 eller Jette Vibeke Nielsen T: 88 16 36 47, så hjælper vi dig med at lave din uddannelsesplan og tilmelding. 

Fjernundervisning
Fjernundervisningen er en direkte transmission fra klasseundervisningen. I klassen er der opsat kamera og mikrofoner. Den fjernunderviste kan således følge undervisningen og dialogen i klassen via egen pc, og kan selv spørge ind i klassen. Alle lektioner optages, og kan genses efter behov.

Hent vores brochuremateriale/faktaark her.

 


 


 

Kurser - Kloakmester - Ikke planlagte

Der er ingen kurser

Nedenfor ses de moduler, der udgør kloakmesteruddannelsen.

Rørlæggeruddannelsen

Kursusnummer Kursusnavn Varighed
47136
Vejen som arbejdsplads 2 dage
46967 Kloakering - arbejdsmiljø 2 dage
46968 Kloakering - afløbssystemers formål og indretning 1 dag
46969 Kloakering - dræning af bygværker mv. 1 dag
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 dage
46971 Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv. 2 dage
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1 dag
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2 dage
46974 Kloakering - afløbsplan for enfamiliehus 3 dage
46975 Kloakering - CAD ifm. afløbsplaner 3 dage
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 16 dage
  Forløb for rørlæggeruddannelsen udgør i alt 35 dage

Kloakmesteruddannelsen

Kursusnummer Kursusnavn Varighed
47663 Kloakering - anvendelse og afledning af regnvand 3 dage
47144 Kloakering - KS i autoriseret virksomhed 2 dage
47145 Kloakering - udskilleranlæg 4 dage
47146 Kloakering - i det åbne land 7 dage
47147 Kloakering - ved landbrugets driftsbygninger 2 dage
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3 dage
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 14 dage
47150 Kloakering - Aut. kloakmesterarbejde i praksis 10 dage
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4 dage
44537 Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig 10 dage
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1 dag
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 1 dag
  Forløb for kloakmesterdelen udgør i alt 61 dage

Herefter indstilling til kloakmesterprøven.