Branche

Tilbage

Nedriver

Uddannelsen til nedriver giver dig en grundig, alsidig viden og praktiske færdigheder. Som uddannet nedriver er du i stand til at udføre forsvarligt nedrivningsarbejde i forhold til dig selv og dine omgivelser.

Det er vigtigt, at sikkerheden er på plads og gældende regler følges. Det stiller krav til din viden, faglighed, fleksibilitet og evne til at samarbejde. Derfor skal du uddanne dig for at blive nedriver.

Uddannelsen 
Uddannelsen er en AMU kontraktuddannelse som varer ca 1½ år. Du deltager skiftevis i kurser på Learnmark Horsens og arbejder i den virksomhed, du har indgået uddannelsesaftale med. Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed, samt en skoleperiode af en uges varighed, ialt 21 uger. På skolen lærer du om bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet får du certifikat til bl.a. stillads, asbest, PCB, epoxy mm. Desuden indeholder uddannelsen den obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppen. Hvis du har mange års erfaring med nedrivningsarbejde, kan du måske få afkortet skoleforløbene. Det afgøres ved en personlig samtale og en efterfølgende kompetencevurdering.

Mellem skoleperioderne arbejder du i virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere. 

Optagelseskrav 
Du skal være fyldt 18 år, og du skal lave en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver. Find uddannelsesaftalen her.

Økonomi 
Der er mulighed for løntabsgodtgørelse i skoleperioderne. Hvis din arbejdsplads er omfattet af Dansk Byggeris overenskomst er der mulighed for at søge tilskud fra uddannelsesfonden (iht gældende satser).
 


Få mere at vide  

Få mere at vide om uddannelsen og jobmulighederne på www.bygud.dk 

Uddannelsesleder Peter Hjortdal Andersen, T: 42 12 73 06, E: pha@learnmark.dk
Underviser Erik Urup Hansen, T: 42 12 73 22, E: euh@learnmark.dk
Kursussekretær Jette Vibeke Nielsen, T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk

>> Læs modulplanKurser - Nedriver - Planlagte

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
Nedriveruddannelsen hold 15 modul 6
Info
28.10.2019
Se alle planlagte hold
10 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Info
05.11.2019
Se alle planlagte hold
1 dag
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 1
Info
11.11.2019
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Info
20.11.2019
Se ledige datoer
3 dage
Håndtering af uheld og ulykker
Info
26.11.2019
Se alle planlagte hold
3 dage
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Info
02.12.2019
Se alle planlagte hold
4 dage
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Info
10.12.2019
Se alle planlagte hold
2 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 2
Info
06.01.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 15 modul 7
Info
20.01.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 3
Info
24.02.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 15 modul 8
Info
12.03.2020
Se alle planlagte hold
7 dage
Nedriveruddannelsen hold 15 modul 9
Info
20.04.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 4
Info
13.05.2020
Se alle planlagte hold
12 dage
Nedriveruddannelsen hold 15 modul 10
Info
14.09.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 5
Info
19.10.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 6
Info
07.12.2020
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 7
Info
25.01.2021
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 8
Info
11.03.2021
Se alle planlagte hold
7 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 9
Info
12.04.2021
Se alle planlagte hold
10 dage
Nedriveruddannelsen hold 16 modul 10
Info
21.06.2021
Se alle planlagte hold
10 dage

Kurser - Nedriver - Ikke planlagte

Der er ingen kurser