Kursus

Tilbage

Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B

Learnmark Horsens - AMU, Strandpromenaden 4 C, 8700 Horsens Horsens
6. januar 2020 Valgt Ledige pladser
1. juli 2020 Ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Strandpromenaden 4 C, 8700 Horsens Horsens
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger For at blive tilmeldt, kræver det en forudgående aftale med uddannelsesstedet om prøven.
Beskrivelse Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Kontaktperson Gitte Bekker
Telefonnr 88163646
Email gkb@learnmark.dk
Kviknummer 6154024789020001
Minimum antal deltagere 0
Ledige pladser
Fag til kurset:
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B
Skolefagkode: 47890
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1035,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1035,60 kr.

Målgruppe
Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Deltageren skal have gennemført, men ikke bestået, certifikatprøven i enten Gaffelstabler certifikatkursus A, eller Gaffeltruck certifikatkursus B, eller særlig dispensation fra Arbejdstilsynet.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltagerne bestå certifikatprøven til enten gaffelstabler (A) eller gaffeltruck (B).

Indhold:
Deltagere som umiddelbart før har gennemført den krævede uddannelse, men ikke bestået certifikatprøven - i enten Gaffelstabler certifikatkursus A eller Gaffeltruck certifikatkursus B - kan gå til direkte prøve. Endvidere kan deltagere, som har en særlig dispensation fra Arbejdstilsynet, uden forudgående undervisning gå til prøve med henblik på erhvervelse af et af de nævnte certifikater.
Learnmark Efteruddannelse