Kursus

Tilbage

ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
15. juni 2020 11 ledige pladser
17. august 2020 Valgt 19 ledige pladser
5. oktober 2020 20 ledige pladser
16. november 2020 20 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 17. august 2020
Startdato 17. august 2020
Slutdato 18. august 2020
Varighed 2,3 dage
Deltagerpris 289,80 kr.
Tillæg Udstedelse af ADR bevis - betales til Beredskabsstyrelsen kr. 270,00
Pris for ledige 2355,55 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2355,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Indehaver af et gyldigt ADR bevis, ADR bevis må ikke være udløbet inden slutdato på dette kursus.
Beskrivelse ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Kontaktperson Gitte Bekker
Telefonnr 88163646
Email gkb@learnmark.dk
Kviknummer 6154024770720005
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 20
19 ledige pladser
Fag til kurset:
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Skolefagkode: 47707
Varighed: 2,3 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 289,80 kr.
Pris for ledige: 2355,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2355,55 kr.

Målgruppe
Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Repetition - grunduddannelse + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods), inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Learnmark Efteruddannelse