Kursus

Tilbage

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
16. november 2020 Valgt 15 ledige pladser
20. januar 2021 22 ledige pladser
12. februar 2021 22 ledige pladser
12. marts 2021 22 ledige pladser
16. april 2021 22 ledige pladser
11. maj 2021 22 ledige pladser
11. juni 2021 22 ledige pladser
13. august 2021 22 ledige pladser
14. september 2021 22 ledige pladser
5. oktober 2021 22 ledige pladser
12. november 2021 22 ledige pladser
10. december 2021 22 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 16. november 2020
Startdato 16. november 2020
Slutdato 16. november 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Tillæg Certifikat fra DBI kr. 75,00
Pris for ledige 995,95 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 995,95 kr.
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 6154024514120011
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 22
15 ledige pladser
Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 995,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 995,95 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Indhold:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.
Learnmark Efteruddannelse