Kursus

Tilbage

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
26. oktober 2020 Valgt 16 ledige pladser
16. november 2020 1 ledige pladser
8. december 2020 8 ledige pladser
4. januar 2021 16 ledige pladser
11. januar 2021 22 ledige pladser
11. februar 2021 22 ledige pladser
11. marts 2021 22 ledige pladser
8. april 2021 22 ledige pladser
20. maj 2021 22 ledige pladser
7. juni 2021 22 ledige pladser
29. august 2021 22 ledige pladser
23. september 2021 22 ledige pladser
11. oktober 2021 22 ledige pladser
25. oktober 2021 7 ledige pladser
22. november 2021 5 ledige pladser
6. december 2021 22 ledige pladser
15. december 2021 22 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 26. oktober 2020
Startdato 26. oktober 2020
Slutdato 27. oktober 2020
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Pris for ledige 1337,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1337,70 kr.
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Vejen som arbejdsplads - Certifikat Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 6154024713620012
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 22
16 ledige pladser
Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Skolefagkode: 47136
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1337,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1337,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Formål:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Indhold:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Learnmark Efteruddannelse