Kursus

Tilbage

Håndtering af uheld og ulykker

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 23. november 2020
Startdato 23. november 2020
Slutdato 25. november 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Pris for ledige 1675,25 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1675,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Håndtering af uheld og ulykker Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 6154024926520002
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser
Fag til kurset:
Håndtering af uheld og ulykker
Skolefagkode: 49265
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1675,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1675,25 kr.

Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere.

Formål:
Du lærer om håndtering og forebyggelse af uheld og ulykker. Alarmering og support til redningsmandskab, politi, myndigheder m.v. samt medvirken til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Indhold:
Deltageren kan med viden om forskellige større uhelds- og ulykkestypers karakteristika og hændelsesforløb i branchen sikkerhedsmæssigt korrekt bidrage til håndtering af uheld og ulykker, når de opstår. Herunder kan medarbejderen iværksætte alarmering af internt og eksternt beredskab, stoppe/begrænse uheld og ulykker i henhold til procedurer og planer samt bidrage til livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Når internt uhelds-/ulykkesberedskab har taget over, kan medarbejderen supportere redningsmandskab, politi, myndigheder mv. Endelig kan medarbejderen deltage i aktiviteter, der har til formål at forebygge, at lignende uheld og ulykker opstår igen.
Learnmark Efteruddannelse