Kursus

Tilbage

Den personlige uddannelses- og jobplan

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2019 kr. 0,00
Pris for ledige 1172,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1172,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Den personlige uddannelses- og jobplan
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 22
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Den personlige uddannelses- og jobplan
Skolefagkode: 47632
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 1172,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1172,70 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan bruge relevante metoder til at afklare og dokumentere sine egne kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifteligt arbejdsmarked.

Indhold:
Deltageren kan anvende relevante metoder og værktøjer til at afklare og dokumentere egne kompetencer, f.eks. www.minkompetencemappe.dk . Deltageren er bevidst om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder i forhold til nuværende eller fremtidige job på et arbejdsmarked i stadig forandring. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og branchesammenhæng. Deltageren har indsigt i mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, herunder brug af IKV/RKV, og kan planlægge eventuel videre uddannelse. Deltageren kan formidle egne kompetencer ved en ansættelsessamtale eller kompetenceudviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale (MUS).
Learnmark Efteruddannelse