Kursus

Tilbage

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Valgte hold
Kursussted EXTERN, Lindøalléen 103, 5330 Munkebo
Startdato 28. februar 2020
Slutdato 24. april 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 564,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller -sted kr. 420,00
Pris for ledige 1574,15 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1574,15 kr.
Undervisningstid 06:30-13:00
Beskrivelse Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 6154024537020002
Minimum antal deltagere 26
Maksimum antal deltagere 25
Status Optaget
Fag til kurset:
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Skolefagkode: 45370
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 564,00 kr.
Pris for ledige: 1574,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1574,15 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Indhold:
På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger kan deltageren vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. Med baggrund i be-vidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet kan deltageren medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.
Learnmark Efteruddannelse