Kursus

Tilbage

Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri

Valgte hold
Kursussted Danish Crown A/S, Østbirkvej 2, 8700 Horsens
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Tillæg Særlig tilrettelæggelse kr. 60,00
Pris for ledige 775,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 775,30 kr.
Undervisningsform Aftenundervisning
Undervisningstid 14:45-22:00
Beskrivelse Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Gitte Bekker
Telefonnr 88163646
Email gkb@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 0
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri
Skolefagkode: 40443
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 775,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 775,30 kr.

Målgruppe
Medarbejdere i fødevareindustrien

Formål:
På kurset lærer du om årsager til forurening af industrielle fødevarer, og hvordan du skal arbejde for at undgå, at forureningen opstår.

Indhold:
Deltageren kan overholde virksomhedens hygiejneregler i forbindelse med varetagelse af de arbejdsfunktioner, som udføres ved procesindustriel fødevareproduktion. Deltageren kan udvise en god personlig hygiejne samt benytte rent arbejdstøj og værktøj i forbindelse med varetagelse af arbejdsfunktioner i procesindustriel fødevareproduktion. Deltageren kan anvende sit kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst, kemisk forurening samt kendskab til fødevarebårne sygdomme til at udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå biologisk, kemisk og fysisk forurening i forbindelse med procesindustriel fødevareproduktion.
Learnmark Efteruddannelse