Kursus

Tilbage

Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører

Valgte hold
Kursussted EXTERN, Ormhøjgårvej 15, 8700 Horsens
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 940,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Pris for ledige 2812,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2812,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30-14:54
Beskrivelse Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 14
Status Optaget
Fag til kurset:
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Skolefagkode: 43938
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 564,00 kr.
Pris for ledige: 1685,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1685,90 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På kurset lærer at kortlægge aktivitetskæder inden for produktion. Du lærer at bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at skabe "best practise" for en arbejdsgang.

Indhold:
Ved kortlægning af aktivitetskæder inden for produktion kan deltageren i samarbejde med andre medarbejdere bruge metoderne fra en værdistrømsanalyse til at bortrationalisere ikke værdiskabende aktiviteter. Med baggrund i virksomhedens produktionsflow kan deltageren,med fokus på værdiskabende aktiviteter, kortlægge materiale og informationsstrømme og tværgående aktiviteter.

Certificering:
I denne uddannelse udstedes der ikke certifikat
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Skolefagkode: 44383
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1126,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1126,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.

Indhold:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.
Learnmark Efteruddannelse