Kursus

Tilbage

Nedriveruddannelsen hold 16 modul 8

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Startdato 11. marts 2021
Slutdato 19. marts 2021
Varighed 8,0 dage
Deltagerpris 992,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2021 kr. 0,00
Pris for ledige 5219,05 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5219,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Nedriveruddannelsen hold 16 modul 8
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 615402Nedr1621008
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Skolefagkode: 45542
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 1741,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1741,45 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Formål:
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning.

Indhold:
Deltagerne kan: - Læse og forstå tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer. - Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser til planlægning og udførelse af arbejdet samt opmåling af materialeforbrug.
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Skolefagkode: 49196
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1547,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1547,60 kr.

Målgruppe
Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Formål:
Du kan efter kurset betjene hånd- og maskinværktøj og vedligeholde de anvendte værktøjer/maskiner efter producentens brugeranvisning. Du kan endvidere udføre forefaldende arbejdsopgaver ved brug af motordrevne maskiner, f.eks. vinkelsliber, kædesav, overfræser, rundsave, dyksave samt andre større hånd- og værktøjsmaskiner samt undersøge og vurdere behov for reparation af defekt maskinværktøj hos autoriseret reparatør.

Indhold:
Deltagerne kan inden for bygge- og anlægsområdet:- Betjene værktøjer og maskiner under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter. - Vedligeholde de anvendte værktøjer og maskiner i overensstemmelse med producentens medfølgende brugeranvisning.- Udføre forefaldende arbejdsopgaver ved brug af motordrevne maskiner, f.eks. vinkelsliber, kædesav, overfræser, rundsave, dyksave samt andre større hånd- og værktøjsmaskiner.- Undersøge værktøjet for fejl eller mangler, og vurdere behovet for reparation af defekt maskinværktøj hos autoriseret reparatør.- Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
Skolefagkode: 48965
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 1930,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1930,00 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Formål:
Du kan efter kurset anvende principperne for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet til at udvælge materialer og byggeprocesser samt foretage en miljøvurdering i forhold til de anvendte materialer og byggeprocesser.

Indhold:
Deltagerne kan anvende principperne for bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet til at: - Udvælge materialer og byggeprocesser for mere energirigtigt og bæredygtigt byggeri. - Foretage en miljøvurdering i forhold til de anvendte materialer og byggeprocesser.
Learnmark Efteruddannelse