Kursus

Tilbage

Udvikling af teams

Valgte hold
Kursussted Extern, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 188,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller -sted kr. 100,00
Pris for ledige 715,30 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 715,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Udvikling af teams Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 6
Status Optaget
Fag til kurset:
Udvikling af teams
Skolefagkode: 49382
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 715,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 715,30 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Du får redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser teknologiske eller organisatoriske ændringer i virksomheden har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav.

Indhold:
Deltagerne har efter endt uddannelse kendskab til og kan identificere, hvordan teamets opgaver ændrer sig som konsekvens af teknologiske og/eller organisatoriske forandringer i virksomheden. Deltagerne opnår en viden om ændringernes konsekvenser for teamets interne organisering og det interne samarbejde i teamet. Deltagerne får Redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser ændringerne har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav. Viden om hvilke krav der stilles for at opnå en ny tilgang til samarbejdet internt i teamet og med omgivelserne.
Learnmark Efteruddannelse