Kursus

Tilbage

Anvendelse af bygge- og anlægstegninger, fjernundervisning

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2020 kr. 0,00
Pris for ledige 1768,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1768,70 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger KUN: fjernundervisning den 03 +17 + 24.04.20
Beskrivelse Anvendelse af bygge- og anlægstegninger, Fjern. Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Skolefagkode: 45542
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 1768,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1768,70 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte som har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Formål:
Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning.

Indhold:
Deltagerne kan: - Læse og forstå tegningsmaterialer for et projekt inden for bygge- og anlægsområdet ud fra viden om målestoksforhold, tegningssignaturer, beskrivelser og afbildningsformer. - Anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser til planlægning og udførelse af arbejdet samt opmåling af materialeforbrug.
Learnmark Efteruddannelse