Kursus

Tilbage

Lean support i produktionen, fjernundervisning

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 376,00 kr.
Pris for ledige 1383,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1383,10 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 08:00-11:42
Beskrivelse Lean support i produktionen Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen

LEAN-KØREKORT
Dette kursus er et af de fire kurser i Lean-kørekortet. Er du interesseret i at læse mere om lean-kørekortet, kan du her downloade vores flyer: Lean-kørekort.pdf

Fag til kurset:
Lean support i produktionen
Skolefagkode: 47085
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1383,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1383,10 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan supportere og facilitetere KAIZEN i produktionen.

Indhold:
Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.
Learnmark Efteruddannelse