Kursus

Tilbage

Systematisk problemløsning for operatører, fjernundervisning

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 376,00 kr.
Pris for ledige 1383,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1383,10 kr.
Undervisningsform Fjernundervisning
Undervisningstid 08:00-11:42
Beskrivelse Systematisk problemløsning for operatører Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursus
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen

LEAN-KØREKORT
Dette kursus er et af de fire kurser i Lean-kørekortet. Er du interesseret i at læse mere om lean-kørekortet, kan du her downloade vores flyer: Lean-kørekort.pdf

Fag til kurset:
Systematisk problemløsning for operatører
Skolefagkode: 43939
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 376,00 kr.
Pris for ledige: 1383,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1383,10 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På kurset lærer du at bruge årsag-virkningsdiagramværktøjet til at analysere og prioritere produktionstekniske problemstillinger.

Indhold:
Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurde-re og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstem-melse med virksomhedens politikker og målsætninger.

Certificering:
I denne uddannelse udstedes der ikke certifikat.
Learnmark Efteruddannelse