Branche

Tilbage

Gods

Transportfaget er underlagt en række krav fra myndighederne i form af lovpligtig efteruddannelse og certifikater. Vi hjælper gerne med at skabe overblik over uddannelsesbehov og muligheder. 

Nye regler om kørekort træder i kraft 19. januar 2013
De nye regler er en følge af et EU-direktiv og betyder, at der sker en række ændringer inden for kørekortområdet.
Direktivet betyder bl.a., at der fremover kun skal være én EU-kørekortmodel (plastmodel i stil med kreditkort), og at alle nye kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, skal have en begrænset administrativ gyldighedstid, således at kørekortet jævnligt skal fornys. Direktivet indeholder herudover en række væsentlige ændringer af kørekortreglerne som f.eks. bestemmelser om nye kørekortkategorier og alderskrav.

Nye alderskrav
Aldersgrænserne for at få kørekort til lastbil og bus blev ændret pr. 19. januar 2013. De nye alderskrav er – ligesom de nye kategorier – fastsat på en sådan måde, at der gradvis gives adgang til at føre større og tungere køretøjer.
Fra den 19. januar 2013 skal du som udgangspunkt være fyldt 21 år for at føre stor lastbil (kategori C). 
Du har mulighed for at føre lille lastbil (kategori C1), fra du er 18 år.
Der er visse muligheder for at erhverve kørekort tidligere. Dette afhænger af uddannelse og erhverv.

Kurser - Gods - Ikke planlagte

Der er ingen kurser