Branche

Tilbage

For ledige

Denne side er især velegnet for ledige med ret til jobrettet uddannelse.
Learnmark Horsens udbyder kurser og forløb sammensat af kurser fra den nationale positivliste for jobrettet uddannelse.

Klik på de enkelte fagområder i menuen til venstre og se de mange muligheder.

KORT OM JOBRETTET UDDANNELSE PR. 1. MARTS 2017:

  • Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder fortsat ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse
  • Retten opnås efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er fritaget for karensperioden og kan påbegyndes fra første ledighedsdag.
  • Ledige med ret til jobrettet uddannelse kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne kan samlet have en varighed på op til seks uger og skal afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder for ledige over 25 år og seks måneder for ledige under 25 år.
  • Starter du på et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, kan du fortsætte kurserne i ledighedsperioden, forudsat at kurset/kurserne i forløbet er i samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at du har ret til jobrettet uddannelse.
  • Det er din a-kasse, der træffer afgørelse om din ret til seks ugers jobrettet uddannelse

 Vi hjælper dig gerne med at få overblik - ring til den kursussekretær, der er anført indenfor det ønskede område.

Jette V. Nielsen, T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk
Medarbejderudvikling, bygge og anlæg,  IT, ledelse, lean og kvalitet

Gitte Kjærby Bekker, T: 88 16 36 46, E: gkb@learnmark.dk
Lager og logistik, personbefordring, godstransport, svejsning, metalindustri spåntagende og CNC, administration, salg, regnskab og løn

Kurser - For ledige - Planlagte

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
Regnskab og Løn 4. kvartal 2017
Info
Åbent værksted
Se alle planlagte hold
IT 4. kvartal 2017
Info
Åbent værksted
Se alle planlagte hold
Nivellering
Info
23.10.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Info
23.10.2017
Se alle planlagte hold
15 dage
Anretning af mad i cafeteria og kantine
Info
23.10.2017
Se alle planlagte hold
4 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Info
23.10.2017
Se ledige datoer
7 dage
Lastbilmonteret kran, certifikat D
Info
23.10.2017
Se alle planlagte hold
10 dage
EU-Efteruddannelse for godschauffører
Info
23.10.2017
Se ledige datoer
5 dage
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Info
26.10.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
Takt og tone i gæstebetjeningen
Info
27.10.2017
Se alle planlagte hold
1 dag
Rørlæggeruddannelsen
Info
30.10.2017
Se alle planlagte hold
35 dage
Grundtilberedning i restaurant og kantine
Info
30.10.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Lagerøkonomi
Info
30.10.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Gaffeltruck /Forklift certificate B course, 7 days, English
Info
01.11.2017
Se ledige datoer
7 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Info
06.11.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te
Info
06.11.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
Info
06.11.2017
Se ledige datoer
20 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Info
07.11.2017
Se alle planlagte hold
1 dag
Salg og service i gæstebetjening
Info
08.11.2017
Se alle planlagte hold
1 dag
Teleskoplæsser med gafler - betjening
Info
13.11.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Godstransport med lastbil
Info
13.11.2017
Se ledige datoer
30 dage
Personbefordring med bus
Info
13.11.2017
Se ledige datoer
30 dage
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Info
20.11.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
Info
20.11.2017
Se alle planlagte hold
3 dage
Håndtering af uheld og ulykker
Info
20.11.2017
Se alle planlagte hold
3 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
Info
20.11.2017
Se alle planlagte hold
3 dage
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Info
21.11.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
Manuel lagerstyring
Info
23.11.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
Salat og salatbar i madfremstilling
Info
23.11.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
Lagerstyring med it
Info
27.11.2017
Se alle planlagte hold
3 dage
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Info
04.12.2017
Se alle planlagte hold
2 dage
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Info
04.12.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Kommunikation i teams
Info
04.12.2017
Se alle planlagte hold
3 dage
Enhedslaster
Info
04.12.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
EU-Efteruddannelse for buschauffører
Info
04.12.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
Info
06.12.2017
Se alle planlagte hold
1 dag
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Info
11.12.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Info
11.12.2017
Se alle planlagte hold
5 dage
Kundebetjening - lager
Info
18.12.2017
Se alle planlagte hold
3 dage
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Info
02.01.2018
Se alle planlagte hold
50 dage
Svejsning Åbent Værksted
Info
Åbent værksted
Se alle planlagte hold
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Info
15.01.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Info
16.01.2018
Se alle planlagte hold
20 dage
Lean-kørekort
Info
22.01.2018
Se alle planlagte hold
10 dage
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
Info
22.01.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
Info
29.01.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Lagerstyring med it - udvidede funktioner
Info
29.01.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
Info
30.01.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Logistik og samarbejde
Info
05.02.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Rulle- og bukkestilladser
Info
09.02.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Administrationens rolle i salg, indkøb og lager
Info
26.02.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Administrationskurser åbent værksted
Info
Åbent værksted
Se alle planlagte hold
Befordring af bevægelseshæmmede
Info
12.03.2018
Se alle planlagte hold
5 dage

Kurser - For ledige - Ikke planlagte

Der er ingen kurser