Branche

Tilbage

For ledige

Denne side er især velegnet for ledige med ret til jobrettet uddannelse.
Learnmark Horsens udbyder kurser og forløb sammensat af kurser fra den nationale positivliste for jobrettet uddannelse (pdf).

Klik på de enkelte fagområder i menuen til venstre og se de mange muligheder.

KORT OM JOBRETTET UDDANNELSE:

  • Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder fortsat ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse
  • Retten opnås efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er fritaget for karensperioden og kan påbegyndes fra første ledighedsdag.
  • Ledige med ret til jobrettet uddannelse kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne kan samlet have en varighed på op til seks uger og skal afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder for ledige over 25 år og seks måneder for ledige under 25 år.
  • Starter du på et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, kan du fortsætte kurserne i ledighedsperioden, forudsat at kurset/kurserne i forløbet er i samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at du har ret til jobrettet uddannelse.
  • Det er din a-kasse, der træffer afgørelse om din ret til seks ugers jobrettet uddannelse

 Vi hjælper dig gerne med at få overblik - ring til den kursussekretær, der er anført indenfor det ønskede område.

Jette V. Nielsen, T: 88 16 36 47, E: jvni@learnmark.dk
Medarbejderudvikling, bygge og anlæg,  IT, ledelse, lean og kvalitet

Gitte Kjærby Bekker, T: 88 16 36 46, E: gkb@learnmark.dk
Lager og logistik, personbefordring, godstransport, svejsning, metalindustri spåntagende og CNC, administration, salg, regnskab og løn

Kurser - For ledige - Planlagte

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
Svejsning Åbent Værksted
Info
Åbent værksted
Se alle planlagte hold
Godstransport med lastbil
Info
24.09.2018
Se alle planlagte hold
30 dage
Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.
Info
24.09.2018
Se ledige datoer
50 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Info
24.09.2018
Se ledige datoer
7 dage
Lagerstyring med it - udvidede funktioner
Info
24.09.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
Info
24.09.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Personbefordring med bus
Info
24.09.2018
Se ledige datoer
30 dage
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Info
27.09.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Info
01.10.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Info
01.10.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Grundtilberedning i restaurant og kantine
Info
08.10.2018
Se ledige datoer
5 dage
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Info
08.10.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus
Info
08.10.2018
Se alle planlagte hold
20 dage
Almen fødevarehygiejne
Info
15.10.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Almen fødevarehygiejne for F/I
Info
15.10.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Gaffeltruck /Forklift certificate B course, 7 days, English
Info
15.10.2018
Se ledige datoer
7 dage
Nivellering
Info
22.10.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Info
22.10.2018
Se alle planlagte hold
4 dage
Kommunikation i teams
Info
22.10.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Info
29.10.2018
Se ledige datoer
5 dage
Rørlæggeruddannelsen
Info
29.10.2018
Se alle planlagte hold
35 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
Info
29.10.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Info
05.11.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
Info
05.11.2018
Se alle planlagte hold
20 dage
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Info
05.11.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Befordring af bevægelseshæmmede
Info
05.11.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Kundebetjening - lager
Info
07.11.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
Info
14.11.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Manuel lagerstyring
Info
19.11.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Info
20.11.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Lagerstyring med it
Info
21.11.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Enhedslaster
Info
26.11.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Logistik og samarbejde
Info
10.12.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
EU-Efteruddannelse for godschauffører
Info
07.01.2019
Se alle planlagte hold
5 dage
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Info
28.01.2019
Se alle planlagte hold
5 dage
Lean-kørekort
Info
28.01.2019
Se alle planlagte hold
10 dage
Håndtering af uheld og ulykker
Info
06.03.2019
Se alle planlagte hold
3 dage

Kurser - For ledige - Ikke planlagte

Der er ingen kurser