Branche

Tilbage

Bygge og anlæg

Learnmark Horsens er en af landets største skoler, når det gælder efteruddannelse af medarbejdere indenfor bygge- og anlægsområdet.

Find dit fagområde herunder eller i menuen til venstre, så får du et hurtigt overblik over aktuelle kurser.

Hent vores brochuremateriale/faktaark her.

Kurser - Bygge og anlæg - Planlagte

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
Teleskoplæsser - Certifikat
Info
24.09.2018
Se ledige datoer
5 dage
Kloakering - Montering af rottespærrer
Info
26.09.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Info
27.09.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Info
01.10.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Info
01.10.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Info
02.10.2018
Se alle planlagte hold
1 dag
Tagdækning - lægning af SBS-papper
Info
03.10.2018
Se ledige datoer
7 dage
Kommunikation og konflikthåndtering
Info
08.10.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Nivellering
Info
22.10.2018
Se alle planlagte hold
5 dage
Kloakering - Spuleoperatør
Info
24.10.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Rørlæggeruddannelsen
Info
29.10.2018
Se alle planlagte hold
35 dage
Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer
Info
30.10.2018
Se alle planlagte hold
4 dage
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Info
05.11.2018
Se alle planlagte hold
3 dage
Systemstilladser - opstilling mv.
Info
03.12.2018
Se alle planlagte hold
15 dage
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.
Info
20.12.2018
Se alle planlagte hold
2 dage
Kloakmester - praktik
Info
02.01.2019
Se alle planlagte hold
16 dage
Byggepladsansvarlig håndværker hold 2
Info
10.01.2019
Se alle planlagte hold
20 dage
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3 dage
Info
30.01.2019
Se alle planlagte hold
3 dage
Kloak - del 1 (teori)
Info
04.02.2019
Se alle planlagte hold
21 dage
Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Info
06.02.2019
Se alle planlagte hold
1 dag
Kloak - del 2 (teori)
Info
07.03.2019
Se alle planlagte hold
30 dage
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Info
25.03.2019
Se ledige datoer
5 dage
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
Info
25.04.2019
Se ledige datoer
4 dage
Tegningsforståelse bygge og anlæg
Info
06.06.2019
Se alle planlagte hold
3 dage
CAD konstruktion og redigering
Info
23.09.2019
Se alle planlagte hold
5 dage

Kurser - Bygge og anlæg - Ikke planlagte

Uddannelsens navn
Status
Info
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Bygningshåndværkerens takt og tone Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Bygningsreglementet - anvendelse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Jura i byggeriet - anvendelse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tværfaglig restaurering af bindingsværk Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajsen som leder Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Service og kundepleje Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vådrum - udførelse af pladegulv i lette vådrum Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Ydervægge - udførelse af beklædninger Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Undertage - montering af faste undertage Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Undertage - montering af banevarer Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstr. Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tagkonstruktioner - beregn. af vinkler og længder Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Undertage - rådgivning om undertage Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Fuger - fugning ved vinduer og døre Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Døre - Montering af dørpumper Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vægbeklædning - buet gips Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Indervægge - udførelse af beklædninger Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tagvindue og solfanger - montering i tag Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Trapper - Fremstilling af trapper Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vindue, dør og skydedør - montering og justering Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Gulve - Konstruktioner i træ og stål Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Glas - Håndtering af glas på byggepladsen Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Montering af betonelementer Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Restaurering - traditionelle træsamlinger Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Tækning - Montering af kobberrygning Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat. Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Komprimering med entreprenørmaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Sprængteknik - udførelse af sprængninger Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Dykkerarbejde - undervandssprængning Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vejbygning - Tilsyn med vej- og sidearealer Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vejbygning - Kvalitetskontrol ved vejbygning Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Vejbygning - Kontrol med entrepriser og udbud Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
CAD - 3D på byggepladsen Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Graveskader - Forebyggelse Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Boringer på land - Ledelse af boreopgaver Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Boringer på land - Anvendt boreteknik Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Boringer på land - Nivellering og afsætning Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Betjening af dozere Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Betjening af dumpere Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Betjening af hydrauliske gravemaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Betjening af rendegravere Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Eftersyn af entreprenørmaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info
Betjening af entreprenørmaskiner Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info

Vi er medlem af brancheportalen Building Supply, der er målrettet byggeindustrien i Danmark.