Branche

Tilbage

Kompetencevurdering

Du kan få vurderet dine kompetencer, før du begynder på en voksen- og/eller efteruddannelse. Det kan fx være i forhold til et konkret fagområde/uddannelsespakke (IKV i AMU) eller Grunduddannelse for Voksne (GVU), hvis målet er svendebrev indenfor et fag.

Du kan bruge resultatet af en kompetencevurdering til
• din næste medarbejderudviklingssamtale
• din karriereudvikling
• inspiration til, hvilken efter- og videreuddannelse du har brug for. 

Hvis du har brug for vejledning og hjælp til at sætte mål, kan du med fordel begynde med at tage AMU-kurset Den personlige uddannelses- og jobplan (fagkode 40041). Kurset varer 2 dage og giver dig et godt grundlag for det videre forløb. Du kan også selv skabe dig et overblik ved at udfylde https://minkompetencemappe.dk, før samtalen med underviseren. Realkompetencevurderingen (IKV i AMU) sker kun efter aftale med en af vores kursussekretærer, som koordinerer tidspunkter mm. med underviser. Underviseren foretager vurderingen ud fra de standarder, adgangskrav og uddannelsesmål, der er beskrevet af Undervisningsministeriet indenfor det pågældende uddannelsesområde.

Kontakt kursussekretær Jannie Lund Sørensen, T: 88 16 36 30, for nærmere info. 

 

Hent vores brochuremateriale/faktaark her.

Kurser - Kompetencevurdering - Planlagte

Der er ingen planlagte kurser

Kurser - Kompetencevurdering - Ikke planlagte

Der er ingen kurser