Kursus

Tilbage

Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 324,00 kr.
Pris for ledige 2780,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2780,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.
Kontaktperson Gitte Bekker
Telefonnr 88163646
Email gkb@learnmark.dk
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.
Skolefagkode: 40152
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 324,00 kr.
Pris for ledige: 2780,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2780,00 kr.

Målgruppe
Maskinførere, som skal fortage kranløft med teleskoplæsser, og som har certifikat fra uddannelsen 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening.

Formål:
Deltagerne kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde. Uddannelsen opfylder de kvalifikationskrav for førere af teleskoplæssere, der er indrettet og bruges til kranarbejde jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med bilag 2, der nærmere beskriver kvalifikationskravene.

Indhold:
Deltagerne kan foretage kranløft med teleskoplæssere, herunder vurdere, planlægge og udføre anhugningsopgaver under hensyntagen til tyngdepunktsplacering og korrekt afsætning og sikring af byrden ud fra et stabilitetssynspunkt. Ved hjælp af maskinens lastdiagram kan deltagerne bedømme maskinens manøvreevne (styresystemer) samt tyngdepunkt og stabilitet og kan udføre beregninger af støttebenstryk. Deltagerne opnår en sådan viden om almindeligt anhugningsgrej, dets mærkning og gældende regler for stropbelastning, sikkerhedsfaktorer, kassationsgrænser og opbevaring, at de kan betjene teleskoplæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved udførelse af kranarbejde. Deltagerne kan endvidere betjene teleskoplæsser med kranfunktion ud fra viden om, hvordan maskinens stabilitet ændres ved løft, udskydning af bom og montering af flyejib, samt ved krøjning. Derudover kan deltagerne vurdere og identificere forskellige risikomomenter i anhugnings- og transportprocessen, herunder tage hensyn til byrdens skarpe kanter, skridningseffekt og løse genstande med henblik på sikkerhedsmæssig forsvarlig betjening af maskinen. Deltagerne kan desuden fungere som signalmand og dirigere anhugnings- og transportprocessen ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere ved hjælp af radio. Endelig kender deltagerne teleskoplæsserens indretning, det lovpligtige sikkerhedsudstyr og regler for lovpligtigt eftersyn og har kendskab til reglerne for samløft af byrder.
Learnmark Efteruddannelse