Kursus

Tilbage

ADR Repetition - Grundkursus + tank

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
25. juni 2018 Valgt 19 ledige pladser
5. september 2018 18 ledige pladser
24. oktober 2018 20 ledige pladser
5. december 2018 20 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 25. juni 2018
Startdato 25. juni 2018
Slutdato 27. juni 2018
Varighed 2,7 dage
Deltagerpris 318,60 kr.
Tillæg Forbehold for prisændring jf. finanslov 2017 kr. 0,00
Tillæg Udstedelse af ADR bevis - regning betales til Beredskabsstyrelsen kr. 270,00
Pris for ledige 2733,18 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2733,18 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Nuværende ADR bevis må ikke være udløbet inden slutdato på dette kursus.
Beskrivelse ADR Repetition - Grundkursus + Tank
Kontaktperson Gitte Bekker
Telefonnr 88163646
Email gkb@learnmark.dk
Kviknummer 6154024771418005
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 20
19 ledige pladser
Fag til kurset:
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
Skolefagkode: 47714
Varighed: 2,7 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 318,60 kr.
Pris for ledige: 2733,18 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2733,18 kr.

Målgruppe
Personer, der transporterer farligt gods i emballager og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Formål:
Repetition - grunduddannelse + tank omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods) og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Learnmark Efteruddannelse