Kursus

Tilbage

IT og produktionsstyring for medarbejdere

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 28. maj 2018
Startdato 28. maj 2018
Slutdato 18. juni 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 950,00 kr.
Pris for ledige 2828,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2828,50 kr.
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger datoer: 28.-29.05.18 og 11.-12.06.18 og 18.06.18
Beskrivelse IT og produktionsstyring for medarbejdere
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 6154024536118002
Kursusark Hent pdf
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 16
16 ledige pladser

Målgruppen er produktionsplanlæggere, produktionsledere, teamledere og andre, som planlægger eller bidrager med behandling af data i produktionsplanlægning.

Fag til kurset:
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Skolefagkode: 45361
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 950,00 kr.
Pris for ledige: 2828,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2828,50 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På kurset lærer du at anvende virksomhedens IT til at søge og registrere informationer om et produktionsgrundlag. Du lærer også at identificere flaskehalse og rette op på disse i produktionsplanen.

Indhold:
Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til at indhente informationer om et produkti-onsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapaci-tet. Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, her-under identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktionsordrer. Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug. Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate.
Learnmark Efteruddannelse