Kursus

Tilbage

IT og produktionsstyring for medarbejdere

Valgte hold
Kursussted Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens
Tilmeldingsfrist 26. februar 2018
Startdato 26. februar 2018
Slutdato 12. marts 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 920,00 kr.
Tillæg Forbehold for evt. prisændring i finanslov 2018 kr. 0,00
Pris for ledige 2572,25 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2572,25 kr.
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse IT og produktionsstyring for medarbejdere
Kontaktperson Jette Nielsen
Telefonnr 88163647
Email jvni@learnmark.dk
Kviknummer 6154024536118001
Kursusark Hent pdf
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 16
14 ledige pladser

Målgruppen er produktionsplanlæggere, produktionsledere, teamledere og andre, som planlægger eller bidrager med behandling af data i produktionsplanlægning.

Kursusdage:

4. + 5. + 11. + 12. + 18. december 2017

Fag til kurset:
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Skolefagkode: 45361
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 920,00 kr.
Pris for ledige: 2572,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2572,25 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Formål:
På kurset lærer du at anvende virksomhedens IT til at søge og registrere informationer om et produktionsgrundlag. Du lærer også at identificere flaskehalse og rette op på disse i produktionsplanen.

Indhold:
Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til at indhente informationer om et produkti-onsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapaci-tet. Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, her-under identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktionsordrer. Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug. Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate.
Learnmark Efteruddannelse