Branche

Tilbage

Organisation og ledelse

"Medarbejderudvikling er en integreret og vigtig brik i virksomhedens strategi for at sikre konstant vækst. Denne pjece giver en oversigt over AMU-kurser, som har fokus på at optimere produktionen i virksomheden gennem uddannelse og inddragelse af medarbejderne. Nøgleord er produktivitet, kvalitet, innovation, omstilling, samarbejde og selvstændighed. Danske industriarbejdspladser oplever en stigende konkurrence og øgede krav til effektivitet som følge af bl.a.globaliseringen. Virksomhederne skal både være højeffektive og innovative, samt inddrage medarbejderne og sikre dem ansvar og kompetence. Det stiller krav om fleksibilitet, dynamik, overblik og udvikling af produktionens menneskelige ressourcer."

Citat fra Værdiskabende kurser / Industriens Uddannelser 

Learnmark Horsens tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser og konsulentydelser, som understøtter implementering af standarder og verificerede styresystemer som f.eks. ISO 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 og Lean. Vi tilbyder undervisning indenfor både produktion, administration og ledelse – altid med afsæt i virksomhedens aktuelle behov og med det mål, at fastholde fokus på virksomhedens udviklingsmål. På Learnmark Horsens har vi gode erfaringer med at vejlede virksomheder om uddannelse, som skaber sammenhæng imellem kvalitetsstyring, Lean, sikkerhed og fx krav til CE-mærkninger.

Vi vil gerne være virksomhedens partnere hele vejen igennem implementeringen af metoder og kompetencer.

>> Hent vores brochuremateriale/faktaark her.

Kurser - Organisation og ledelse - Ikke planlagte

Uddannelsens navn
Status
Info
Selvevaluering i praksis Ingen planlagte hold. Kontakt AMU for mulige hold.
Info