Åbent brev til undervisningsministeren: Bliver eleverne bedre til spansk af 5 dage i Prag?

16. januar 2020

Åbent brev til undervisningsministeren om forslaget med et loft på 3.000 kr. for studieture i gymnasiet

Af: Kasper Mulbjerg Pedersen, lektor og international koordinator på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Kære Pernille,

På min skole (Learnmark Gymnasium HHX og HTX) vil dette forslag gøre det nødvendigt, at nedlægge stort set hele vores rejseprogram og opsige samarbejdet med vores internationale partnere, som vi har opbygget over de sidste 10 år, og som vores elever er utroligt glade for.

Jeg er enig i, at der skal være gode tilbud for alle, og det tror jeg også er tilfældet på langt de fleste skoler. På min skole har vi en prismæssigt overkommelig ryste-sammen-tur til København i 1.g, ligesom man i 2.g kan komme til London eller Dublin for omkring 4.000 kr. Herudover har vi nogle tilbud, som er rettet mod bla. sprogfagene. Spanskeleverne kan komme på sprogskole i Malaga, tyskeleverne til Heidelberg og franskeleverne til Nice. Dette har været medvirkende til, at vi modsat mange andre skoler har kunnet oprette en sproglig linje og dermed yde kunstigt åndedræt til de pressede sprogfag. Disse ture koster 5.000 kr. og skal dermed også nedlægges.

Vi har desuden en Kina-tur for vores elever med kinesisk. Denne tur koster ca. 10.000 kr og skal dermed nedlægges. Endelig har vi i 2.g (som alternativ til London/Dublin) en college-tur på tværs af 2.g-klasserne til USA, som koster omkring 16.000 kr for tre ugers ophold. Dermed skal den tur også nedlægges.

Vi oplever ikke at der bliver set ned på de elever, der ikke skal til USA, da de får en rigtig god tur til de britiske øer. De få elever, som ikke rejser i 2.g, kommer i ulønnet praktik, og det er typisk ikke pga. økonomien, at de melder fra.

Jeg har tre konkrete spørgsmål, som jeg håber, I vil tage med i overvejelserne, når forslaget skal forhandles i Folketinget:

  1. Vi har elever, som er blevet markant bedre til sprog efter at have været på sprogskole i udlandet, ligesom de er vokset personligt og har fået en uvurderlig kulturel indsigt af at bo privat. En spansklærer har blandt andet fortalt mig at en elev er steget med to karakterer efter at have været på sprogskole i Malaga. Hvordan hjælper dette forslag disse elever? Bliver de bedre til spansk af 5 dage i Prag eller Malmø? Hvordan hjælper dette forslag de trængte sprogfag?

  2. Som man har kunnet læse i Horsens Folkeblad de sidste dage, har vi elever, som har valgt at læse sprog på universitetet eller studere i udlandet efter gymnasiet som følge af vores rejseprogram. Bla. Signe som nu læser kinesisk på universitetet, hvilket hun besluttede sig for efter studieturen til Kina. Hvordan hjælper dette forslag elever som Signe? Hvordan fremmer forslaget elevernes globale udsyn?

  3. Har man ikke i årevis talt om mere tillid og selvbestemmelse til offentligt ansatte og offentlige institutioner? Bør politikerne på Christiansborg blande sig i navne på skoler, fraværsregler og nu prisen på studieture? Eller bør politikerne tage sig af andre ting, som fx at rette op på års besparelser, som har sænket forberedelsestiden til lærerne og sænket vejledningstiden til eleverne? En udvikling, som især har ramt elever fra ressourcesvage hjem.

Artikler i Horsens Folkeblad

Se Learnmark Gymnasium HHX og HTX´s rejseprogram