10 bud til forældre om uddannelsesvalg

09. november 2018

Få et hurtigt overblik over uddannelsernes indhold og muligheder.

ALLE UDDANNELSER

UDFORDR UDDANNELSESVALGET

Hovedparten af eleverne i grundskolen (de elever, der er vurderet uddannelsesparate) modtager ikke længere individuel uddannelsesvejledning af UU. Det er derfor vigtigt, at du som forælder både kan udfordre og vejlede dit barn i forhold til valg af uddannelse, og det har særlig stor betydning, hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat.

Kickstart samtalen om uddannelse

KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER

Tøv ikke med at kontakte en studievejleder på uddannelserne i undersøgelses- og beslutningsfasen. De vil gerne hjælpe. På Learnmark Horsens tilbyder vi også vejledning på Facebook - vi svarer så hurtigt som muligt.

Kontakt en studievejleder på Learnmark Horsens

Gymnasieuddannelser

VALG AF STUDIERETNINGSVALG

Uanset, hvilken type gymnasium du vælger, og hvilken studieretning du vælger, kan du læse videre på en videregående uddannelse. Det kræver dog, at du opfylder adgangskravene, som både kan være karaktergennemsnit, og at du har fag på bestemte niveauer.

Har du ikke afsluttet et fag på det krævede niveau, kan du tage et eller flere suppleringsfag.

UNDERVISNING TÆT PÅ VIRKELIGHEDEN

Undervisningen på Learnmark Gymnasium HHX og HTX har et aktuelt indhold med fremtidigt perspektiv, hvor du kommer tæt på virkeligheden. Du arbejder med projekter og udfordringer for virksomheder og samfundet generelt  - både lokalt, nationalt og globalt. 

Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld, du bruger teorierne til at analysere nutiden og fremtiden.

Erhvervsuddannelser

GODE PRAKTIKMULIGHEDER

Der er i Horsens og omegn gode muligheder for at søge ELEV- lærepladser inden for de fleste brancher. Den mangel på lærepladser, som andre dele af Danmark har, oplever vi ikke i Horsens.

ADGANGSKRAV

Der er til erhvervsuddannelserne et adgangskrav på 02 i dansk og matematik. Derudover skal du være vurderet uddannelsesparat. Opfylder du ikke karakterkravet, kan du melde sig til en optagelsesprøve.

EUX-uddannelser

STUDENT OG FAGLÆRT

Med en EUX-uddannelse kan du efter 4 - 5 år enten søge job som faglært eller læse videre, fordi du har fag på gymnasieniveau.

Se alle EUX-uddannelser på Learnmark Horsens

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Undervisningen på EUX-Business foregår i tæt samarbejde med erhvervslivet, så vi sikrer fokus på den faglige udvikling og det fremtidige job. 

Den teoretiske undervisning foregår i klasselokalet, hvor det sikres, at man får de gymnasiale niveauer i fagene. 

Teorien sætter man i spil i spændende projekter i samarbejde med virksomheder, oplæg fra erhvervsledere eller virksomhedsbesøg.

Læs mere om EUX-uddannelserne på Learnmark Horsenns

Step 10

STUDENT 10

Student 10 forbereder dig fagligt på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse.På Student 10 skal du deltage i Gym Crawl, som er brobygning på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser og EUX-uddannelser. Målet er, at du bliver så afklaret som muligt, inden du vælger uddannelse.

Læs mere om Student 10

PLUS 10

Plus 10 er for dig, der er i tvivl, om du skal vælge en erhvervs- eller gymnasierettet ungdomsuddannelse.

Du skal vælge Plus 10, hvis du har behov for afklaring, opkvalificering eller udfordringer.

Læs mere om Plus 10