10 bud til forældre om uddannelsesvalg

11. januar 2016

ALLE UDDANNELSER

1. Du skal udfordre dit barns uddannelsesvalg 

Hovedparten af eleverne i grundskolen (de elever, der er vurderet uddannelsesparate) modtager ikke længere individuel uddannelsesvejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Det er derfor vigtigt, at du som forælder både kan udfordre og vejlede dit barn i forhold til valg af uddannelse, og det har særlig stor betydning, hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat. 

2. Kontakt en studievejleder for mere information 

Tøv ikke med at kontakte en studievejleder på uddannelserne i undersøgelses- og beslutningsfasen. De vil gerne hjælpe. På Learnmark Horsens tilbyder vi også vejledning på Facebook - vi svarer så hurtigt som muligt.  

GYMNASIEUDDANNELSER 

3. Studieretningsvalg

Uanset, hvilken type gymnasium man vælger, og hvilken studieretning man vælger, kan man læse videre på en videregående uddannelse. Det kræver dog, at man opfylder adgangskravene, som både kan være karaktergennemsnit, og at man har fag på bestemte niveauer. Har man ikke afsluttet et fag på det krævede niveau, er det muligt at tage et eller flere suppleringsfag. 

4. Undervisning tæt på virkeligheden

Undervisningen på Learnmark Gymnasium HHX og HTX har et aktuelt indhold med fremtidigt perspektiv, hvor man kommer tæt på virkeligheden. Man arbejder med projekter og udfordringer for virksomheder og samfundet generelt  - både lokalt, nationalt og globalt. 

Man lærer ikke teorierne for teoriernes skyld - man bruger teorierne til at analysere nutiden og fremtiden. 

ERHVERVSUDDANNELSER 

5. Gode muligheder for at finde en praktikplads

Der er i Horsens og omegn gode muligheder for at søge lærepladser inden for de fleste brancher. Den mangel på lærepladser, som andre dele af Danmark har, oplever vi ikke i Horsens. 

6. Adgangskrav

Der er til erhvervsuddannelserne et adgangskrav på 02 i dansk og matematik. Derudover skal man være vurderet uddannelsesparat. Opfylder man ikke karakterkravet, kan man melde sig til en optagelsesprøve. 

Går man i 9. klasse, kan man også vælge EUD10 på Step 10, som er et særligt tilrettelagt forløb for de elever, der drømmer om en erhvervsuddannelse. På EUD10 er undervisningen tilrettelagt, så man opnår de krævede færdigheder i dansk og matematik. Man deltager også i et udvidet brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne, så man får et godt grundlag at vælge uddannelse ud fra. 

EUX-UDDANNELSER 

7. Student og faglært på én gang

Med en EUX-uddannelse kan man efter 4 - 5 år enten søge job som faglært eller læse videre, fordi man har fag på gymnasieniveau. 

Læs mere på www.learnmark.dk/eux eller www.learnmark.dk/eux-business

8. Tæt samarbejde med erhvervslivet

Undervisningen på EUX-Business foregår i tæt samarbejde med erhvervslivet, så vi sikrer fokus på den faglige udvikling og det fremtidige job. 

Den teoretiske undervisning foregår i klasselokalet, hvor det sikres, at man får de gymnasiale niveauer i fagene. 

Teorien sætter man i spil i spændende projekter i samarbejde med virksomheder, oplæg fra erhvervsledere eller virksomhedsbesøg. 


STEP 10

9. EUD10 - forbereder til erhvervsuddannelse 

På EUD10 får eleverne mulighed for at forbedre sig fagligt og blive mere modne. Eleverne træner deres færdigheder i dansk, matematik og engelsk, så de får de bedste muligheder for at søge ind på en erhvervsuddannelse, hvor adgangskravet er karakteren 02 i dansk og matematik.

På EUD10 bliver eleverne introduceret til erhvervsuddannelserne gennem et særligt tilrettelagt brobygningsforløb på i 30 dage.

10. GYM10 - forbereder til gymnasie

GYM10 er tilrettelagt, så eleverne bedst muligt bliver forberedt på en gymnasial ungdomsuddannelse. Det faglige tager udgangspunkt i kernefagene dansk, matematik og engelsk. Eleverne skal på GYM10 også vælge et studiefag. Man kan vælge mellem fysik, tysk, samfundsfag og spansk.

På GYM10 deltager eleverne i det særligt tilrettelagte brobygningsforløb GYM CRAWL. Her besøger de i løbet af seks uger alle de gymnasiale ungdomsuddannelser og EUX-uddannelser.

Få vejledning og inspiration til dit barns uddannelsesvalg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev målrettet forældre og få overblik over uddannelsesmulighederne.

Tilmeld nyhedsbrev

* skal udfyldes