118 elever dimitterer fra Step 10 med flotte karakterer

24. juni 2020

Onsdag den 24. juni 2020 blev 118 elever fra Step 10 på Learnmark Horsens fejret til en festlig dimission. Her fik de overrakt afgangsbeviser med flotte karakterer, der vidner om, at de fagligt har udviklet sig særdeles meget i deres 10. skoleår.

”Åh de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af som legesyge sommerfugle den allerførste sommerdag.” Afslutningssangen ”De smukke unge mennesker” passede perfekt til stemningen, da 118 elever fra Step 10 på Learnmark Horsens onsdag den 24. juni 2020 fik overrakt deres afgangsbeviser. Elevernes forældre var inviteret klassevis til en festlig dimission, hvor lærere og ledelse sagde tak for et godt og særligt skoleår. 

Niels Yde, der er direktør på Learnmark Horsens, sagde i sin dimissionstale, at Step 10 ikke er afslutningen på grundskolen, men starten på en ungdomsuddannelse. Det har blandt andet afspejlet sig i mange ugers brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor eleverne er blevet udfordret i deres uddannelsesvalg. Derudover er eleverne blevet mere modne og har udviklet sig både personligt og fagligt.

Eleverne har i år hævet deres karakterer i dansk, matematik og engelsk markant, når vi sammenligner med de karakterer, de fik i 9. klasse. Særligt har eleverne i Student 10 klaret sig exceptionelt godt med over 10 i karaktergennemsnit i dansk og knapt 10 i engelsk. På Student 10 har eleverne modtaget undervisning på det gymnasiale C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag, og selvom lærerne har stillet store krav til dem, er de gået målrettet og engageret til opgaverne.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Også eleverne, der i 9. klasse ikke bestod matematik, har hævet deres karakterer markant. De afsluttede 9. klasse med et gennemsnit på 1,4 og efter et år på Step 10 har de hævet deres gennemsnit til 4,3. 

Som følge af forårets corona-krise, hvor eleverne i omkring to måneder har modtaget virtuel undervisning, mens skolen var midlertidigt lukket, har eleverne ikke været til afsluttende eksamener. I stedet er deres standpunktskarakterer blevet ophøjet til eksamenskarakterer. 

Flere årsager til bedre karakterer i 10. klasse

Ifølge Niels Yde er der flere årsager til, at eleverne har hævet deres karakterer så markant.

Vi kan som skole skabe rammerne for, at eleverne bliver fagligt dygtige, men det er udelukkende dem selv, der skal have æren for, at de er indgået aktivt i læringsfællesskaberne og har arbejdet målrettet på at skabe det bedst mulige faglige grundlag forud for deres ungdomsuddannelse. Vi er stolte af alle vores elever, som på hver deres måde er vokset både fagligt, socialt og personligt gennem det seneste år.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Du er noget særligt-priser

Til dimissionen fik en elev i hver klasse overrakt ”Du er noget særligt-prisen”, som går til en elev, der på en eller anden måde har gjort sit særligt positivt bemærket. Inden prisen blev uddelt fortalte uddannelsesleder Tine Bay Rasmussen om baggrunden for prisen.

Denne pris handler om det allervigtigste: Den handler om at være menneske – at kunne indgå i et fælleskab, at bidrage til fællesskabet, at kunne samarbejde, at være en god kammerat, og ikke mindst handler det om at være i konstant udvikling, derfra hvor man er.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Step 10

Karakterresultater - alle elever på Step 10

 

9. klasse

Step 10

Karakterløft

Dansk mundtlig og skriftlig FP10

5,2

7,1

1,9

Engelsk mundtlig og skriftlig FP10

5,7

6,8

1,1

Matematik mundtlig og skriftlig FP10

5,2

5,8

0,6

Matematik FP9

1,4

4,3

2,9

 

Karakterresultater på Student 10

 

9. klasse

Step 10

Karakterløft

Dansk mundtlig og skriftlig FP10

6,9

10,2

3,3

Engelsk mundtlig og skriftlig FP10

7,8

9,7

1,9

Matematik mundtlig og skriftlig FP10

8,0

7,8

-0,2

 

Andel af eleverne, der har karakterfremgang fra 9. til 10. klasse

 

Procent

Dansk mundtlig og skriftlig FP10

84,8

Engelsk mundtlig og skriftlig FP10

84,7

Matematik mundtlig og skriftlig FP10

61,0

Matematik færdigheds- og problemregning FP9

88,9