82 nyuddannede håndværkere fra Learnmark Tech

04. oktober 2018

De seneste uger har 82 unge og voksne fået overrakt deres svendeprøvebevis på Learnmark Tech – og der er brug for deres faglærte viden i lokalområdets virksomheder. 

Medaljer, ros og masser af hurra-råb har de seneste uger været en del af hverdagen på Learnmark Tech. Her har skolen, mestre og familiemedlemmer fejret 82 unge og voksne, der efter mange timers målrettet arbejde har bestået deres svendeprøve.

Efterspørgsel på nyudlærte svende

Alle inden for bygge- og anlægsfagene er udlært samtidig med, at de består deres svendeprøve. Smede og industriteknikere mangler efter svendeprøven mellem 3-4 måneders praktik hos deres mester. Ifølge Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech, er der efterspørgsel efter de nyuddannede håndværkere. 

”Så vidt jeg hører fra faglærerne, har hovedparten af de nyudlærte svende job. Mange bliver i den virksomhed, hvor de er udlært, i en kortere eller længere periode, inden de søger nye udfordringer i andre virksomheder. Kan man som nyudlært svend ikke blive i den virksomhed, hvor man har været i lære, er der her i området så stor efterspørgsel på dygtige håndværkere, at de hurtigt vil få job. Der er job til dem, der kan og vil,” siger Kim Clausen. 

Tømrermester drømmer om dobbelt så mange

Kenn Lind, ejer af tømrerfirmaet Henning Lind A/S og medlem af Learnmark Horsens´ bestyrelse for Dansk Byggeri, glæder sig over de mange nyudlærte svende, men det er desværre ikke nok til at dække virksomhedernes behov. 

”Jeg ville ønske, at der var dobbelt så mange, der stod med svendebeviset i hånden. Vi mangler så meget arbejdskraft i byggebranchen, at vi er nødt til at sige nej til ordrer. Det er ikke holdbart i længden, og jeg håber, at vi alle ved fælles hjælp kan være med til at fortælle historien om, at håndværksfagene også er arbejde med ny teknologi. Det vil i mange år fremover stadig være hånden, der bygger huset, men håndværkerens værktøjskasse vil mere og mere blive fyldt af ny teknologi, som fx droner og avanceret måleudstyr,” fortæller Kenn Lind. 

Ni medaljer

Til svendeprøven får de nyudlærte svende inden for bygge- og anlægsfagene medaljer, hvis de sammenlagt opnår en særlig god karakter i både den teoretiske og praktiske prøve. I alt fik ni medaljer til efterårets svendeprøver. 

”At uddele medaljer er en gammel tradition, som byggefagene holder i hævd. Det er en måde at anerkende håndværk på højt fagligt niveau på, og man får kun tildelt en medalje, hvis man er ekstraordinær god inden for sit fag,” understreger Kim Clausen. 

Otte nyudlærte EUX-håndværkere

Ud af de 82 nyuddannede håndværkere er otte EUX-tømrere og –murere. Det er det andet hold EUX-håndværkere, som afslutter deres uddannelse, hvor de både bliver studenter og faglærte, på Learnmark Horsens. 

”På holdet er seks EUX-tømrere og to EUX-murere, som alle fortsætter som faglært svend. Flere af dem overvejer at starte på en videregående uddannelse i løbet af få år. Og det er lige præcis det stærke ved EUX-uddannelserne, at man kan læse direkte videre, når man er færdigudlært. Samtidig har man mange fordele ved at være faglært, inden man læser videre, fordi man kender til arbejdsgangen og arbejdsmetoderne på en arbejdsplads, og man har stor viden om materialerne,” fortæller afdelingschefen.

Svendeprøver i tal
 • UDDANNELSER

  • 4 brolæggere
  • 8 industriteknikere
  • 8 murere
  • 10 nedrivere
  • 5 smede
  • 2 stenhuggere
  • 31 tømrere
  • 8 anlægs- og bygningsstruktører
  • 6 tagdækkere.

 • MEDALJER

  I alt blev der til svendeprøverne i september uddelt 9 medaljer: 6 bronzemedaljer og 3 sølvmedaljer. 

  • Stenhugger: 1 bronzemedalje
  • Tømrer: 2 bronzemedaljer og 2 sølvmedaljer
  • Murer: 1 bronzemedalje
  • Anlægs- og bygningsstruktør: 1 bronzemedalje
  • Tagdækker: 1 bronzemedalje og 1 sølvmedalje