Andreas er årets første student fra EUX-Tech

07. januar 2019

Andreas Selimann Rasmussen kunne mandag den 7. januar 2019 tage sin EUX-studenterhue på. Han afsluttede som den første på et hold af 17 EUX-tømrere og to EUX-anlægsstruktører den studiekompetencegivende del af uddannelsen, som foregår på Learnmark Gymnasium HTX. 

Han er ved at uddanne sig til EUX-anlægsstruktør og er i lære hos Entreprenør Ejvind Laursen A/S i Hedensted. 

De næste otte måneder skal Andreas Selimann Rasmussen og de øvrige 18 EUX-elever på holdet i den afsluttende praktik. I august og september skal de lave deres svendeprøve på Learnmark Tech, og den 27. september 2019 afslutter de hele deres uddannelse med overrækkelse af både svendeprøvebevis og eksamensbevis. 

Andreas Selimann Rasmussen og en af hans holdkammerater er de første EUX-anlægsstruktører, som Learnmark Horsens uddanner.

Afslutter med tværfagligt projekt

Andreas Selimann Rasmussens afsluttende eksamen på Learnmark Gymnasium HTX var et tværfagligt projekt, hvor han havde valgt emnet afledning af regnvand. Til den mundtlige eksamen kom han blandt andet ind på lovgivning på området, og hvilke afledningsmetoder man kan bruge til at lede vand væk fra parcelhuse.

Min største udfordring i projektet var at få alt det, jeg gerne ville sige til eksamen, til kun at fylde 12 minutter. I projektet har jeg brugt viden, jeg har lært på Learnmark Tech, Learnmark Gymnasium HTX og i min læretid hos Ejvind Laursen A/S.

Andreas Selimann Rasmussen, EUX-anlægsstruktør

Uddannelserne på EUX-Tech er sammensat af både praktisk og håndværksteoretisk undervisning på Learnmark Tech, gymnasiefag på Learnmark Gymnasium HTX og praktik hos en mester.

Drømmer om at uddanne sig til arkitekt

Når Andreas Selimann Rasmussen til september er færdiguddannet, vil han uddanne sig til kloakmester. Herefter overvejer han at søge ind på uddannelsen til enten arkitekt eller bygningskontruktør.

Da jeg gik på efterskole, kontaktede jeg Arkitektskolen for at høre, hvordan jeg ville være stillet, hvis jeg uddannede mig til EUX-anlægsstruktør, inden jeg søgte ind på arkitektstudiet. De svarede, at det ville være et godt afsæt for mig, fordi jeg med en EUX-uddannelse både får en byggefaglig forståelse, har erfaring med arbejdet på en byggeplads og har teoretisk viden med fra HTX-fagene. Det bekræftede mig i mit valg af EUX, og jeg har ikke fortrudt det.

Andreas Selimann Rasmussen, EUX-anlægsstruktør

Mange eksaminer på kort tid

Siden den 17. december 2018 har eleverne på EUX-Tech været til afsluttende eksaminer på gymnasieniveau i fire fag. De har haft travlt med at læse til eksamen hele juleferien, og nu glæder de sig til at komme tilbage til deres praktiksteder. 

EUX-eleverne afslutter deres studiekompetencegivende del af uddannelsen med disse eksaminer:

Afsluttende eksaminer

    • Dansk A-niveau – mundtlig og skriftlig eksamen
    • Matematik A-niveau – mundtlig eksamen


    • Teknik B – mundtlig eksamen
    • Tværfagligt eksamensprojekt – mundtlig eksamen