Business elever: spændende projekt om cirkulær økonomi

17. maj 2018

På Learnmark Business er grundforløb 2-eleverne i fuld gang med deres grundforløbsprojekt, som omhandler Cirkulær Økonomi. 

Som en del af GF2-elevernes grundforløbsprojekt og deres arbejde med emnet cirkulær økonom, har de haft besøg af forskellige virksomheder. 

GF2-eleverne har hørt oplæg fra SPOTT v/Anja Gaede, som fortalte om emotionel segmentering, og hvordan værdikæden er ’ændret’, når virksomheder skal ramme deres målgruppe i markedsføringen.

3RKontor har også været på besøg, hvor Steffen Høgh fortalte om, hvordan de arbejder indenfor cirkulær økonomi med både

  • upcycling, hvor produkterne sættes i stand og sælges videre,
  • downcycling, hvor træmøbler knuses og produceres til nye træplader, og
  • reuse, hvor kontormøbler, der ikke kan sælges, doneres bort - så intet går spildt.

GF2-eleverne har også haft besøg af Michael Graven fra H&M, som fortalte om deres koncept, hvor man kan indlevere sit gamle tøj, som bliver downcyclet til tråde og anvendt til f.eks. isolering i biler.

Alle eleverne har vist stort engagement, og detail- og handelseleverne har fundet på gode ideer til, hvordan de kan oprette egne virksomheder inden for cirkulær økonomi.

Kontoreleverne finder løsninger til, hvordan Horsens Kommune kan blive mere orienteret mod cirkulær økonomi.

GF2-elevernes løsningsforslag går fx på genbrug af legetøj, gratis udlån af cykler bredt i kommunen, samt indsamling og nydesign af forbrugernes aflagte tøj.

Eleverne har også haft besøg af Signe Bøttzau fra Horsens Kommune, som fortalte om, hvad kommunen allerede gør i forhold til cirkulær økonomi.

Signe Bøttzau fortalte blandt andet om forskellige former for cirkulær økonomi og hvordan kommunen arbejder med det. både politisk og administrativt:

  • Indgår i regionens arbejde fx Circularity City
  • Frontløber på det bæredygtige
  • Ved at indarbejde fx sektorplaner

Tak for de spændende oplæg!