Credin kompetenceløfter syv teamledere gennem Den grundlæggende lederuddannelse

25. marts 2021

Credin kompetenceløfter syv teamledere gennem Den grundlæggende lederuddannelse

At være teamleder er ikke kun en titel. Det er også en rolle, man skal udfylde – og have beslutningskompetence efter.

Morten Blenker, Supply Chain Manager i Credin
Illustration: Sorte citationstegn

Morten Blenker, der er Supply Chain Manager i Credin, har i samarbejde med Karen Margrethe Kring, der er HR Manager i virksomheden, og den øvrige ledergruppe besluttet at sende syv medarbejdere på Den grundlæggende lederuddannelse på Learnmark Efteruddannelse.

Vi har længe gerne villet kompetenceløfte vores teamledere, fordi de fik titlen, før de fik værktøjerne. Men det skal times godt i forhold til ordresituationen. Her i foråret fik vi planlagt arbejdet, så vi kunne sende fire teamledere, en teknisk chef og to operatører, der har vist interesse for teamlederrollen, på kursus – og det var en god beslutning.

Karen Margrethe Kring, HR Manager i Credin
Illustration: Pile - peger mod højre
Om Credin

  • Credin udvikler og producerer bageriingredienser til bagerisektoren, blandt andet brød-, kage- og cremeblandinger. 


  • Credin er en del af den internationale børsnoterede koncern Orkla og er placeret i forretningsområdet Orkla Food Ingredients, hvor der er stor fokus på at tilbyde nye måder for medarbejdere at udvikle deres kompetencer på.

Motivation og straks-brug af ny viden

De syv Credin-medarbejdere var meget motiverede for at tage Den grundlæggende lederuddannelse, og de kunne allerede efter de første undervisningsmoduler bruge deres nye viden i virksomheden.

De har især talt om, at uddannelsen har været brugbar for dem i forbindelse med konflikthåndtering og medarbejderinvolvering. Samtidig har de også oplevet, at der følger et ansvar med at være leder. Det giver vi dem, så de selv skal løse de daglige udfordringer, der opstår i produktionen. Det kan fx være i forhold til bemanding eller samarbejde på tværs af teams.

Morten Blenker, Supply Chain Manager i Credin
Illustration: Hvide skyer på himlen

Han fortæller også, at teamledernes øgede ansvar og indsigt i grundlæggende ledelse har gjort det tydeligt for dem, at det kræver noget af både mødelederen og mødedeltagerne, hvis et møde skal have et brugbart udbytte.

På uddannelsen lærte de at lave dagsordener og skrive mødereferater, og det har givet langt bedre møder i vores teams.

Morten Blenker, Supply Chain Manager i Credin
Illustration:  Hænder på tastaturet på en bærbar pc
Seks Credin-medarbejdere, der har været på lederuddannelse foran Credin-bygning Supply Chain Manager Morten Blenker, teamleder Martin Lodahl, Serviceleder Jan Jensen, Teamleder Lars Virenfeldt, Teamleder aspirant Sune Jensen, Teamleder Chris Andersen, Teamleder Rune W. Rasmussen, HR Manager Karen Margrethe Kring. Tillidsrepræsentant Henrik Skov Sørensen var forhindret i at deltage ved billedoptagelsen.

DISC-profil tydeliggjorde reaktionsmønstre

Som en del af Den grundlæggende lederuddannelse fik hver deltager lavet en DISC-profil, der blandt andet beskriver deres adfærdsstil, motivationsfaktorer og værdier.

DISC-profilen var noget af en game changer for dem, og de tog den virkelig til sig. De har efterfølgende fortalt, at de nu bedre forstår, hvorfor de selv reagerer, som de gør, eller at de har lettere ved at tackle en kollegas reaktionsmønstre.

Karen Margrethe Kring, HR Manager i Credin
Illustration: Gul tegnestift

Planlægning giver plads til uddannelse

Det kan være svært at undvære syv mand i produktionen, når de skal på kursus i 13 dage fordelt over seks undervisningsgange, men for Morten Blenker er det bare logistik.

Det handler om at motivere de medarbejdere, der ikke er på kursus. Nu skal vi rykke sammen og få det til at lykkes. Vores medarbejdere er meget selvkørende, og så udpegede vi nogle midlertidige teamledere, mens de andre var på kursus. På den måde vidste jeg, at der var en, der holdt øje med det hele og kom til mig, hvis der var nogen problemer.

Morten Blenker, Supply Chain Manager i Credin
Illustration:  Tandhjul

Fordel med flere på samme kursus

For Supply Chain Manageren og HR-chefen har det også haft stor værdi, at de har kunnet sende syv medarbejdere på kursus samtidig.

Vi kan se, hvor stor glæde teamlederne har af hinanden, efter de har afsluttet Den grundlæggende lederuddannelse. De har den samme viden og kan derfor lettere sparre med hinanden. De har et fællesskab og en team spirit, som smitter af på hele medarbejdergruppen, så det har bestemt været det hele værd at sende dem alle på kursus på én gang.

Karen Margrethe Kring, HR Manager i Credin
Illustration: Like-ikon

Vi har en masterplan for udvikling af produktionen, og her kommer vi uden tvivl til at inddrage både teamlederne og alle medarbejdere meget. Og så skal vi hele tiden sørge for at lægge så meget af ansvaret ud til dem. Vi oplever, at de kan være lidt usikre i forhold til det øgede ansvar. Men de er motiverede for det, og det bliver sjovere for dem, når de får det, og når de tager det. Derfor skubber vi på og støtter, så de står mere og mere på egne ben.

Morten Blenker, Supply Chain Manager i Credin
Illustration: Sorte citationstegn

Fire gode råd

Morten Blenker og Karen Margrethe Kring har fire gode råd til andre, der overvejer at sende deres medarbejdere på Den grundlæggende lederuddannelse.

4 gode råd
  • 1: Prioritér det

  • 2: Få det planlagt

  • 3: Kom af sted

  • 4: Just do it!