Demokratiets dag på Learnmark Business

09. november 2017

Onsdag morgen summede auditoriet på Learnmark Business af forventningsfulde elever fra udvalgte klasser og samfundsfagshold. Unge lokalpolitikere var mødt op for at afholde workshops og paneldebat for eleverne som optakt til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november.

På scenen var både repræsentanter fra de forskellige politiske partier og fra uafhængige politiske organisationer, og fælles for dem alle var målet klart: At få flere unge til at deltage i den demokratiske proces.

Workshops

Dagen startede med workshops, hvor eleverne blev inddelt i mindre grupper. På baggrund af spørgsmål skulle eleverne tage stilling til politiske emner. De skulle placere sig på en ja- eller nej-side afhængig af politisk standpunkt. Dette gav anledning til heftig debat blandt eleverne, der i den grad blev udfordret på deres holdninger og ideologiske overbevisning.

Spørgsmål som ”Skal skattetrykket forblive højt?” eller ”Skal man kunne tvinge virksomheder til at tage elever?” føg gennem luften. Det var meget tydeligt, at de fremmødte lokalpolitikere var positivt overraskede over at opleve, at de unge på Learnmark Business har en holdning til politiske emner, og heller ikke er bange for at ytre den. Særligt da spørgsmålene handlede om SU, havde mange af eleverne markante holdninger, og det var tydeligt, at de er optaget af økonomiske spørgsmål, der har indflydelse på deres egen hverdag.

I en anden workshop skulle eleverne gruppevis tage stilling til 15 tidstypiske, politiske spørgsmål, og dernæst prioritere de fem vigtigste. Her var det fx spørgsmål vedrørende pensionsalder, længden af en arbejdsuge, stemmeretsalder, størrelsen på elevløn og ligeløn mellem mænd og kvinder, der blev diskuteret. Igen fik eleverne lov til at indgå i en demokratisk debat, hvor alle havde mulighed for at komme til orde med deres holdninger.

Præcis som i det rigtige politiske arbejde, hvor alt altid er et spørgsmål om prioritering og fordeling af knappe ressourcer, fik eleverne til sidst til opgave individuelt at stemme om en prioriteret rækkefølge på vigtigheden af spørgsmålene.

Her var det ikke spørgsmål om fx SU, der stod højest på de unges liste over vigtige spørgsmål, men i stedet spørgsmålet om alderen for at kunne fratræde arbejdsmarkedet, når den tid kommer.

Paneldebat

Efter workshopperne startede paneldebatten, hvor der var repræsentanter fra Dansk Folkepartis Ungdom (DFU),  Liberal Alliances Ungdom (IU), Socialdemokratiets Ungdom (DSU), Venstres Ungdom (VU), SF’s Ungdom (SFU), Konservativ Ungdom (KU), en repræsentant fra LO Ungdom og en repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Handelsskoleelever.

Lokalpolitikerne forsøgte efter bedste evne at vinde elevernes tillid ved at tale politik ud fra deres egen ideologiske overbevisning, men vigtigst af alt var det måden, de gjorde det på, der efterlod det største indtryk hos eleverne. Typisk for de politiske aktører var netop deres evne til at nå de unge, der hvor de unge selv er.

Den politiske retorik blev serveret på en måde, hvorpå de unge kunne forstå de politiske budskaber, og med debat om flere emner, der var relevante for eleverne (uddannelse, elevpladser, SU osv.), fik de mange unge en god oplevelse med at få erfaringer med demokratiet i direkte aktion.

 

Husk at stemme den 21. november!

Illustration: Sorte citationstegn

Afslutningsvis fik de otte politiske repræsentanter taletid, hvor de opfordrede eleverne til at deltage i ungdomspolitisk arbejde, og der blev både lovet fede, politiske, fredagsbarer og gode diskussioner hen over øllene på kryds og tværs af ideologisk standpunkt.

De unge politikere fortalte, at alle de politiske ungdomsorganisationer er vant til at holde fredagsbar på skift hos hinanden. Dette blev opfattet meget positivt hos Business-elever. Dog var det vigtigste budskab, som eleverne med garanti tog med fra dagen nok i virkeligheden:

Husk at stemme d.21. november!

En lang dag med politik i fokus nåede sin ende. Eleverne gik fra auditoriet med et indtryk af, at politik er vigtig - vigtig for forståelsen af det samfund, vi alle er en del af. Vigtig for forståelsen af os selv som individer.

Vi har lavet arrangementet i samarbejde med DUF (Dansk ungdoms Fællesråd) som havde planlagt dagen.

Af Jannie Østergaard, underviser på Learnmark Business