Elever oplever 10. klasse som et afgørende år

02. juni 2020

Ledelsen på Step 10 på Learnmark Horsens genkender hovedpointerne i en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om elevernes faglige, personlige og sociale udbytte af 10. klasse.

Undervisningen er i fuld gang på Step 10, som er 10. klasse på Learnmark Horsens. Klasselokalerne støder op til fællestorvet, hvor tre elever laver gruppearbejde, mens en lærer ved et andet bord giver feedback på en danskopgave til en elev. Tre piger går fnisende forbi standeren med materiale om de mange ungdomsuddannelser, de kan vælge imellem efter 10. klasse. 

Det er et øjebliksbillede en torsdag i maj, som ifølge Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens, kunne være en hvilken som helst dag på året. Det er samtidig et billede af den virkelighed, som 10. klasse-elever giver udtryk for i en stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Her viser både statistikker og interviews med elever fra hele landet, at langt de fleste elever oplever, at de udvikler sig både fagligt, personligt og socialt i løbet af det 10. skoleår. 

Skiftet til et nyt miljø, hvor eleverne møder nye venner, nye fag og nye lærere, er en væsentligt årsag til de unges udvikling, hvor de bryder med gamle mønstre og indtræder i nye og stærkere roller.

På Learnmark Horsens betragter vi 10. klasse som første år på ungdomsuddannelserne og ikke det sidste år i grundskolen. Derfor gør vi meget ud af, at 10. klasse hos os skal adskille sig fra den skolegang, eleverne har været vant til. Det er fx rammerne, hvor vores Step 10-elever går på en skole sammen med elever på ungdomsuddannelserne, som skaber et helt særligt ungdomsmiljø. Samtidig har vores Step 10-elever deres eget område på skolen, hvor de i løbet af skoleåret opbygger en unik ungdomskultur med fællesskab, nye relationer og fokus på fremtidig uddannelse.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Regeringen ønsker at understøtte, at flere kommuner og erhvervsskoler indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse. En sådan driftsoverenskomst har Horsens Kommune og Learnmark Horsens haft siden 2011. 

Afklaring om uddannelsesvalg

Ifølge rapporten ved 47 procent af de elever, der starter i 10. klasse, ikke, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge efter 10. klasse. Samme tendens gør sig gældende på Step 10 i Horsens.

Netop derfor prioriterer vi, at vores elever kommer i længerevarende brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne, og at valgfag og dele af den øvrige undervisning trækker tråde til ungdomsuddannelserne. Erfaringerne viser os, at disse tiltag både er med til at afklare de uafklarede om uddannelsesvalg, at de udfordrer en del elever i deres oprindelige uddannelsesvalg, og at begge grupper i foråret træffer et uddannelsesvalg på et mere oplyst og kvalificeret grundlag.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens
Illustration: Sorte citationstegn

Fagligt dygtigere og øget faglig selvtillid

Mere end 60 procent af 10. klasse-eleverne oplever ifølge EVA-rapporten, at de forbedrer sig fagligt. Det afspejler sig lokalt i Horsens ifølge Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Step 10, både i en stigning i prøvekaraktererne fra 9. til 10. klasse og en øget faglig selvtillid.

Vi har en del elever, der har brug for et ekstra år, før de er klar til at starte på en gymnasial uddannelse. Derfor har vi oprettet linjen Student10, hvor vi både fagligt og metodemæssigt forbereder eleverne på de krav, gymnasiet stiller til dem. Her bliver de fagligt udfordret og rustet til gymnasielivet.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Step 10

Step 10 udbyder også Plus10, som er linjen for dem, der enten er helt uafklarede i forhold til uddannelsesvalg, eller dem der allerede ved, at de vil starte på en erhvervsuddannelse, men har brug for et ekstra år, før de starter. 

Inkluderende fællesskaber

Resultaterne i rapporten viser, at inkluderende fællesskaber er en afgørende faktor for elevernes udbytte af 10. klasse. Lærere og ledelse på Step 10 har ifølge Tine Bay Rasmussen altid særligt fokus på at skabe stærke relationer både blandt eleverne og mellem elever og lærere.

Vores lærere vil de unge, og de arbejder hver dag for, at eleverne trives og udvikler sig både fagligt, personligt og socialt. Vi har hvert år elever, der gennem deres skoletid har haft svært ved at knytte venskaber. De profiterer af et år på Step 10 med trygge rammer, mange forskellige og unge tydelige voksne.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Step 10
Illustration: Sorte citationstegn