Elever på EUX-Business satte fokus på Aarstidernes markedsføring

24. april 2019

I uge 15 afholdt Learnmark Business det første EO1-projekt på studieåret på EUX-Business. 

Eleverne fra studieåret arbejdede hele ugen med Aarstiderne, som de også besøgte. Det var et særdeles interessant besøg, hvor eleverne fik indblik i de forskellige arbejdsgange hos Aarstiderne, og de havde rig mulighed for at stille spørgsmål. 

I projektet indgik fagene: Dansk A, erhvervsjura C, innovation C, samfundsfag B og afsætning B. 

Tidligere har eleverne skrevet en større skriftlig opgave, SSO, og udarbejdet en synopsis med et mundtligt forsvar. Nu er disse to eksamener slået sammen til erhvervsområde (EO1 og EO2) og erhvervsområdeprojekt (EOP). 

EO1 og EO2 er øveprojekter til deres EOP, hvor eleverne selv skal udvælge en virksomhed, som de har lyst til at arbejde med. Til deres eksamen skal de udarbejde en rapport på 12-17 sider, som de forsvarer mundtligt til eksamen. 

 

Video, trykt reklame og kildekritik

Eleverne udarbejdede en videopræsentation af Aarstiderne og en trykt reklame. Overordnet skulle de besvare følgende problemformulering: 

Hvordan kan Aarstiderne adskille sig fra sine konkurrenter i forhold til markedsføring og koncept?

I løbet af projektet fik eleverne korte oplæg om forskellige teorier og metoder fra deres fag, og eleverne fik herudover besøg af skolens videojournalist Anne Sofie Irene Østergaard, som gav eleverne indsigt i, hvad der skal til for at skabe velfungerende videoer med fx filmiske virkemidler og opbygning. 

Skolens sekretariatschef Hans Hønborg gav eleverne indblik i kritisk kildesøgning. 

Eleverne præsenterede de forskellige produkter for deres undervisere, hvor to grupper udmærkede sig i særlig grad. De skal præsentere deres projekter for Learnmark Business´ uddannelseschef Carsten Jacobsen. 

Alt i alt var det en interessant og lærerig uge, hvor eleverne fik præsenteret deres projekter på bedste vis, udviste en høj arbejdsmoral, viste gode samarbejdsevner og fik skabt nogle produkter med en høj kvalitet.