Energibyggeri kommer på tømrernes skoleskema

24. april 2017

Undervisning i energibyggeri er et nyt fag på tømreruddannelsen. Det giver ifølge lærerne på Learnmark Tech undervisningen et teoretisk løft og en forsmag på det arbejde, som fx en bygningskonstruktør laver. 

Termografering og trykprøvninger ved hjælp af en Blower door-test bliver frem over en naturlig del af tømreruddannelsen på Learnmark Tech. Det nye fag Byggeri og energiforståelse blev en del af undervisningen på hovedforløbet med reformen af erhvervsuddannelserne fra august 2015, og lærerne på tømreruddannelsen i Horsens er langt i planlægningen af, hvordan undervisningen i faget bliver både udfordrende og lærerig. 

”Det er stof, som bygningskonstruktører og ingeniører primært har kendskab til, men det er en god idé, at tømrerne også får mere viden om energibyggeri. Det er vigtigt, at de fx får en forståelse for, at det har store konsekvenser, hvis de ikke får lavet dampspærren korrekt, og at de kan agere, hvis de opdager, noget er galt,” siger Lasse Rasmussen, som er en af lærerne på tømreruddannelsen på Learnmark Tech. Han har en efteruddannelse som energikonsulent og termograf og erfaring med at undervise på forskellige efteruddannelsesforløb inden for energibyggeri og energioptimering. 

Kursus i termografi

På Learnmark Tech bliver faget energibyggeri fordelt med en dag på første hovedforløb og fire dage på fjerde hovedforløb. Undervisningen på første hovedforløb er afviklet foråret 2017 og planlægningen af indholdet på fjerde hovedforløb er så småt i gang. På første hovedforløb har tømrerlærlingene arbejdet med energiberegning og energiforståelse i forhold til forskellige isolerende materialer. 

På fjerde hovedforløb skal de blandt andet have et kursus i termografi. Det kan de både gøre brug af i projekter, hvor de ud fra termografi-resultaterne skal komme med forslag til energioptimering af et ældre hus, og når de skal bruge termografi som fejlfindingsværktøj på de konstruktioner, de selv laver. 

”Det er vigtigt, at de kommende tømrersvende har en forståelse for at udføre de korrekte konstruktioner, så de ved, hvordan man får et sundt byggeri. Derudover er det vigtigt, at de kan vejlede kunder om fx energioptimering ud fra de termografi-rapporter, de laver,” fortæller Kim Bent Hansen, som også underviser tømrerlærlingene på Learnmark Tech. Han har blandt andet erfaring med undervisning i råd og svamp samt dampspærre- og trykprøvningskurser. 

Kursus i Blower door

Trykprøvning af dampspærrers tæthed ved hjælp af Blower door bliver også en del af undervisningen i faget Byggeri og energiforståelse. Her skal tømrerlærlingene arbejde med Z-værdierne af dampspærre, vindspærre og undertag, så de passer sammen og derved transporterer fugten rigtigt ud af konstruktionen. 

”Når vi bruger Blower door og røg til at teste dampspærrerne, bliver det meget tydeligt for eleverne, om de har lavet dem rigtigt. Vi har netop afsluttet et damspærrekursus for nyuddannede islandske tømrere, hvor vi trykprøvede med Blower door, og det bekræftede os i, hvor god den metode er til at gøre teorien mere forståelig,” siger Lasse Rasmussen. 

Drømmen om modelbyggeri

De to faglærere på tømreruddannelsen drømmer om, at de på sigt kan have forskellige modelbyggerier stående, så eleverne nemt kan se, hvad der sker i væggen i forhold til fugtophobninger og bygningsfugt. Samtidig kunne de godt tænke sig huse, der både er bygget på både traditionelle og bærerdygtige måder. 

”Vi glæder os til at undervise i Byggeri og energiforståelse på hovedforløbet, da der er mange forskellige områder, man kan arbejde med energiforståelse på – og jo mere praktisk og anskueligt, vi kan gøre det, jo sjovere og mere lærerig bliver undervisningen,” understreger Kim Bent Hansen.