EUX-landmænd klarer sig over al forventning til de afsluttende eksaminer

01. juli 2019

Torsdag den 27. juni 2019 fik 18 EUX-landmænd overrakt deres eksamensbeviser på Bygholm Landbrugsskole. Samtidig kunne de fejre, at de har afsluttet deres gymnasiefag på Learnmark Gymnasium HTX og deres afsluttende landbrugseksamen med særligt flotte karakterer.

Et netop nyuddannet hold EUX-landmænd fra Bygholm Landbrugsskole har gjort sig særligt bemærket i forhold deres faglige niveau – både i gymnasiefagene, som de har taget på Learnmark Gymnasium HTX og i den afsluttende landbrugseksamen på Bygholm Landbrugsskole.

Over halvdelen af EUX-eleverne slutter deres uddannelse med et gennemsnit i de studiekompetencegivende gymnasiefag på over 7. Det er ifølge Morten Hougaard, uddannelsesleder på Learnmark Horsens’ EUX-uddannelser, særdeles godt.

”Der er mange årsager til, at EUX-landmændene klarer sig godt i gymnasiefagene. Først og fremmest er de seriøse og arbejdsomme, men jeg tror også, at det gode studiemiljø på Bygholm Landbrugsskole har givet eleverne gode rammer i forhold til studiefordybelse og lektielæsning i studiegrupper,” siger Morten Hougaard.

Til den afsluttende eksamen på Bygholm Landbrugsskole klarede EUX-landmændene sig også særdeles flot. De afsluttede med et gennemsnit på 10,1 i en tværfaglig projekteksamen, hvor de med udgangspunkt i en konkret problemstilling inden for deres landbrugsspeciale skulle komme med begrundede forslag til at optimere driften.

 

Godt studiemiljø

EUX-landmand er en dobbeltuddannelse, hvor de unge både bliver faglært landmand og gennem gymnasiefag får studiekompetence, så de kan læse direkte videre på fx universitetet. I Horsens bliver EUX-eleverne en del af to forskellige uddannelsesmiljøer på henholdsvis Bygholm Landbrugsskole og Learnmark Gymnasium HTX, og det kan også være en af årsagerne, at EUX-landmændene klarer sig over forventning i gymnasiefagene.

”EUX-landmændene er gode til at inddrage deres erfaringer og viden fra landbruget i gymnasiefagene, og jeg tror, det styrker deres læring, fordi de er gode til at kombinere teori og praksis. Det de lærer i gymnasiefagene, giver mening, når de skal løse landbrugsfaglige udfordringer på enten landbrugsskolen eller i praktikken,” understreger Morten Hougaard.

Teorien set i en større sammenhæng

Niels Skovgaard Tarbensen er en af de EUX-landmænd, der har afsluttet sin eksamen i juni 2019, og han har valgt en EUX-uddannelse, fordi han overvejer at læse videre, og her er det godt at have haft fagene på gymnasieniveau.

”Det er fedt at uddanne sig til EUX-landmand, fordi jeg får den praktiske forståelse på Bygholm Landbrugsskole og får sat den i en større sammenhæng gennem gymnasiefagene på Learnmark Gymnasium HTX. Netop den kombination giver mig mulighed for at få den grunduddannelse, jeg gerne vil have, og jeg får en mulighed for at læse direkte videre på universitetet,” siger den nyudlærte EUX-landmand.

Han oplever det som en fordel, at han har undervisning på skiftevis Bygholm Landbrugsskole og Learnmark Gymnasium HTX.

”Jeg har mødt flere forskellige mennesker, end jeg ville have mødt, hvis jeg kun havde haft undervisning på landbrugsskolen. Uddannelsen til EUX-landmand er bygget op, så jeg skiftevis er et år i praktik og et år på skole. Efter praktikperioden kan det godt være lidt svært at komme tilbage til skolen, men når man først er kommet i gang, er det en god mulighed for at fokusere på skolearbejdet,” understreger han.

I alt er der pt. 81 EUX-landmænd under uddannelse i Horsens.