Få dækket en stor del af lønnen - vælg efteruddannelse som fjernundervisning, mens skolen er lukket

18. maj 2020

Du kan få dækket en stor del af dine medarbejderes løn ved at sende dem på efteruddannelse afholdt som fjernundervisning.

Learnmark Efteruddannelse tilbyder mange kurser/uddannelser som fjernundervisning, så du og/eller dine medarbejdere også kan komme på kursus, mens skolen er lukket for at dæmme op for coronavirussens smittekæder. 


 

 

SE alle kurser med fjern-
undervisning

Kontakt for mere info


Har du spørgsmål til vores kurser, kan du kontakte vores kursussekretærer.

Gitte Bekker

Kursussekretær

Learnmark Efteruddannelse
T: +45 8816 3646 E: gkb@learnmark.dk

Jette Vibeke Nielsen

Kursussekretær

Learnmark Efteruddannelse
T: +45 8816 3647 E: jvni@learnmark.dk

Få dækket en stor del af dine medarbejderes løn


Du kan få dækket en stor del af dine medarbejderes løn ved at sende dem på efteruddannelse afholdt som fjernundervisning.

Alle, der ikke har en videregående uddannelse, har ret til VEU-godtgørelse. Det vil sige, at du kan få VEU-godtgørelse, hvis du er ufaglært eller har en erhvervsuddannelse.

Deltagerbetaling pr. kursus: 126,00 kr. - 188,00 kr. pr. dag.

VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er 119,05 kr. pr. time pr. deltager (881,00 kr. pr. deltager pr. dag). 

Derudover kan der komme fondsmidler.

 

Fondsmidler

Betaler du som virksomhed til en uddannelsesfond som fx Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond eller lignende, får du her mindst 55,00 kr. ekstra pr. time. Hotel og Restaurantbranchen giver 85 kr. i tilskud pr. time.

Virksomheder, der er medlem af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, kan på den måde få op til 174,05 kr. i timen i tilskud til alle de timer, som medarbejderne gennemfører på efteruddannelse afholdt  som fjernundervisning.

Tilskuddet er det samme ved fremmøde under normale omstændigheder. 

Nogle fonde har et begrænset antal dage, man kan få tilskud til, men det er som minimum 10 dage. Bygge- og Anlægsfondens tilskud er ubegrænset.

Sådan får du besked, hvis du er tilmeldt et kursus, der er aflyst

Alle AMU-kurser og øvrig undervisning på Learnmark Efteruddannelse er derfor foreløbig aflyst i 14 dage.
 
Jeg ved, det går ud over virksomheders og kursisters planlægning, og vi gør, hvad vi kan for at mindske generne så meget som muligt.
 
Alle kursister og virksomheder, der har tilmeldt sig kurser de næste 14 dage, får besked via e-boks – både om aflysning af kurser og genindkald til kurser.
 
Er man fritaget for e-boks, får man besked via den kanal, man har tilmeldt sig – fx mail eller telefon.

 

Hold dig orienteret om den aktuelle kursussituation

Vi opdaterer jævnligt vores hjemmeside og Facebooksider med seneste nyt i denne helt særlige situation.

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER OG SMVDANMARK

Danske Erhvervsskoler og-Gymnasier har sammen med SMVdanmark sendt pressemeddelelse med overskriften: Lad VEU betale for online-efteruddannelse af medarbejdere.