Få overblik over uddannelserne

19. november 2018

Overblik over uddannelser

GYMNASIALE UDDANNELSER

HHX 3 år
HTX 3 år
STX 3 år
HF 2 år

EUD - ERHVERVSUDDANNELSER

Man kan vælge mellem 106 uddannelser inden for 4 hovedområder 3-5 år

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

EUX-UDDANNELSER

EUX-Business 4 år
EUX-Tech 4-5 år
EUX-Landmand 4 år
EUX-Velfærd 4-5 år