Få overblik over uddannelserne

18. februar 2022

GYMNASIALE UDDANNELSER

HHX (Højere handelseksamen) - 3 år
HTX (Højere teknisk eksamen) - 3 år
STX (Almen studentereksamen) - 3 år
HF 2 (Højere forberedelseseksamen) - 2 år

EUD - ERHVERVSUDDANNELSER

Man kan vælge mellem 101 uddannelser inden for 4 hovedområder 3-5 år

  • Omsorg, sundhed og pædagogik (Social- og Sundhedsskolen)
  • Kontor, handel og forretningsservice (Learnmark Business)
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser (Learnmark Tech + Bygholm Landbrugsskole)
  • Teknologi, byggeri og transport (Learnmark Tech)

EUX-UDDANNELSER

EUX-Business 4 år
EUX-Tech 4-5 år
EUX-Landmand 4 år
EUX-Velfærd 4-5 år