Fagprøvepris og legater til dimission på Learnmark Business

25. juni 2020

I forbindelse med sommerdimissionen uddeler Learnmark Business årets fagprøvepris til en nyuddannet kontorelev, som har lavet en særlig god fagprøve. I år fik Amanda Eva Kehren, der er udlært hos Lowell Danmark, fagprøveprisen. Fagprøven tog udgangspunkt i hendes arbejdsplads, hvor hun har sat fokus på trivsel, motivation og udvikling. 

Amanda Eva Kehren modtog årets fagprøvepris, hvor begrundelsen indeholdt disse ord: 

”Med udgangspunkt i en omfattende spørgeskemaundersøgelse analyserer Amanda resultatet på en særdeles kvalificeret måde med sammenligninger til virksomhedens tidligere trivselsmålinger.  Igennem hele fagprøven viser Amanda stort fagligt overblik og skaber derved en god balance mellem teori, analyser og egne vurderinger, så problemstillingen belyses fra flere vinkler. 

Fagprøvens emne er særdeles relevant for Amandas arbejdsgiver, idet opgaven indeholder meget brugbare og konkrete løsningsforslag til, hvordan medarbejdernes trivsel og motivation kan øges.” 

I alt har 34 kontorelever afsluttes deres uddannelse inden for administration i det offentlige og private siden november 2019. De blev alle fejret til dimissionen torsdag den 25. juni 2020.

Amanda Eva Kehren, der er udlært hos Lowell Danmark, fik fagprøveprisen. På billedet står hun sammen med Kathrine Dahl, afdelingsleder i Lowell. Amanda Eva Kehren, der er udlært hos Lowell Danmark, fik fagprøveprisen. På billedet står hun sammen med Kathrine Dahl, afdelingsleder i Lowell.

Legater

Traditionen tro blev der til dimissionen også uddelt legater til elever, der både fagligt og socialt har gjort en ekstraordinær indsats. I år blev legaterne fordelt således:

Anne Zeigermann Letgaard, EUX-student, modtog HK Sydjyllands legat på 4.000 kr. Legatet blev overrakt af Kathrine Møller, uddannelseskonsulent i HK Sydjylland.

Árni Jón Konrádsson, EUD-dimittend, modtog Løvbjerg Fondens legat på 3.000 kr. Legatet blev overrakt af købmand Christian Hove fra Løvbjerg.

Iben Skov Eslund, EUX-student, modtog et Learnmark-legat på 1.000 kr.

Elena Josefsen, EUX-student, EUX-student, modtog et Learnmark-legat på 1.000 kr.

Jakob Christian Olsen, EUD-dimittend, modtog et Learnmark-legat på 500 kr.

Rasmus Junker Jørgensen, EUD-dimittend, modtog et Learnmark-legat på 500 kr.

Løvbjerg-LEGATETS HISTORIE OG BAGGRUND

Løvbjergfondens har sit udgangspunkt i familien Løvbjerg, som i mere end 90 år har drevet købmandsvirksomhed i Danmark. Ejerskabet til i alt 15 supermarkeder er fortsat på familiens hænder i nu 3. generation. 

En del af dette ejerskab er overgået til Løvbjergfonden, som ønsker at anvende en del af sit årlige overskud på donationer inden for kulturelle og sociale formål og i øvrigt områder, som fonden finder støtteberettiget. 

Med nærværende legat ønsker fonden at markere sit nære forhold til detailhandelsbranchen.