Flere unge vælger de tekniske erhvervsuddannelser i Horsens

08. august 2019

For andet år i træk oplever Learnmark Tech en tydelig stigning i antallet af unge under 18 år, der i august starter på en håndværksuddannelse. 

Interesse for robotteknologi, godt håndværk og fokus på at omsætte teori til praksis har for andet år i træk fået flere unge under 18 år i Horsens Kommune og Hedensted Kommune til at vælge grundforløb 1 (GF1) på Learnmark Tech.

Mandag den 12. august startede 186 nye elever på grundforløb 1, mens 117 nye elever startede på grundforløb 2.

I år har både Horsens Kommune og Hedensted Kommune nået den nationale målsætning om, at mindst 25 procent i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I Horsens Kommune er tallet i år 25,4 procent, og i Hedensted Kommune er man langt over målet med 28,5 procent. 

Godt samarbejde med virksomheder

Der er ifølge Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech, mange årsager til, at flere unge vælger at starte på grundforløb 1 (GF1) på Learnmark Tech. En af årsagerne er virksomhederne, der fortsat er meget opmærksomme på at ansætte lærlinge, så de sikrer sig fremtidens arbejdskraft med viden om fx robot- og computerteknologi. 

 

Vi oplever, at mange virksomheder langt tidligere i skoleforløbet end hidtil underskriver lærepladsaftale med vores elever. De vil simpelthen sikre sig, at de får de lærlinge, de har brug for. Samtidig har vores undervisere et godt kendskab til og samarbejde med lokalområdets virksomheder, og det gavner de unge, der søger læreplads.

Kim Clausen, afdelingschef Learnmark Tech

GF1 er et 20 ugers grundforløb for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her bliver de gennem projekter introduceret til både praktisk og teoretisk håndværk inden for forskellige brancher. Efter GF1 vælger eleverne den uddannelse, de gerne vil uddannes indenfor, og de starter herefter på grundforløb 2 (GF2). Er man over 18 år, starter man typisk direkte på GF2. 

Søgning til mureruddannelsen

Modsat sidste år oprettes et GF2-murerhold i august. Og det er på trods af, at antallet af voksne over 18 år, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, er faldet de seneste to år. Også her er årsagerne mange, men Kim Clausen peger på én årsag, der kan være afgørende. 

Der er tryk på særligt inden for både byggeriet og i industrien. Det er nu, ordrebøgerne er fyldte, og det er nu, vejret er godt. Det betyder, at mange virksomheder vælger at udskyde de nye lærlinges skoleforløb, så de først starter i januar. I januar i år startede vi med et større GF2-hold end forventet, men om vi oplever det samme til januar 2020, kan vi kun gisne om.

Kim Clausen, afdelingschef Learnmark Tech