Flot stigning i søgningen til bygge- og anlægsuddannelserne

06. maj 2019

Seneste statistik for bygge- og anlægsuddannelserne viser en flot stigning i antallet af igangværende elever.

Skrevet af Rasmine Reeh, Byggeriets Uddannelser

En af de skoler, der oplever en tydelig stigning i søgningen til bygge- og anlæg, er Learnmark Horsens, hvor antallet af elever er steget inden for murer-, tømrer-, stenhugger-, brolægger-, tagdækker- og struktørfaget. Særligt brolægger-, tagdækker- og struktørområdet oplever et stigende elevtal. Således er tilgangen til struktørernes- og brolæggernes Grundforløb 2 (GF2) næsten fordoblet fra januar ´18 til januar ´19, og på tagdækkerne er der som noget nyt et indtag i januar, hvilket har medført 17 elever på forløbet.

Ifølge Uddannelsesleder på Learnmark Horsens, Henrik Lynggaard Christiansen, kan årsagen til stigningen blandet andet forklares med en mere positiv omtale af branchen generelt, skolens fokus på fagenes præsentation på GF1 samt bedre udnyttelse af de muligheder, der er i Ny Mesterlære samt EUV:

 

Generelt er der en flot fremgang for bygge- og anlægsuddannelsernes på landsplan, og det tror jeg kommer i forlængelse af en mere positiv omtale af både uddannelserne og branchen generelt.

Henrik Lynggaard Christiansen, uddannelsesleder Learnmark Tech

På Learnmark mærker vi tydeligt fremgangen allerede på GF1. Hvor vi i 2017 havde 100 elever på Learnmark Tech, steg vi i 2018 til 150. At fremgangen på struktør- og brolægger-grundforløbet er næsten fordoblet har blandt andet noget at gøre med den måde, vi har bygget vores GF1-forløb op. Her har vi ændret forløbet, således at de unge er to uger ved hvert fag, og på den måde får prøvet flere fag af samtidig med, at der er plads til fordybelse. Det har haft en positiv effekt. Herudover spiller naturligvis også fagenes undervisere en afgørende rolle. Vi kan se på optaget, at eksempelvis flere piger kaster sig over struktørfaget, højest sandsynlig som en konsekvens af at de blandt andet har mødt en kvindelig faglærer, der har et virkelig godt tag på både faget og de unge.

Henrik Lynggaard Christiansen, uddannelsesleder Learnmark Tech

At flere unge vælger at starte på tagdækkernes GF2 kommer i forlængelse af virksomhedernes målrettede arbejde med de unge. 95 % af dem, der begynder på tagdækkernes GF2-forløb har allerede en uddannelsesaftale, når de starter, så det er klart, at virksomhederne har været rigtig gode til at rekruttere.

Henrik Lynggaard Christiansen, uddannelsesleder Learnmark Tech

Og så har vi på skolen fået sat Ny Mesterlære og EUV i system, så det tilgodeser virksomhederne bedre. Eksempelvis lægger vi fremadrettet matematik på skolen om fredagen, så de unge ikke skal afbryde en arbejdsuge for at komme på skole. Overordnet er både EUD og EUX gået rigtig flot frem inden for bygge- og anlægsuddannelserne, og der er for alvor rift om de unge.

Henrik Lynggaard Christiansen, uddannelsesleder Learnmark Tech