Fra gymnasiet til universitetet - tre dages studiepraktik

07. januar 2020

Fra onsdag til fredag i efteråret kunne alle 3,g’ere landet over komme i studiepraktik. Et frivilligt forløb, hvor man kunne komme ud og prøve, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse. Det var et tilbud, jeg valgte at takke ja til.  

Skrevet af Silje Lund Olesen, HHX-elev i 3. g og elevjournalist

Det er onsdag morgen, og jeg befinder mig i et klasselokale på Aarhus universitet. I tre dage skal jeg sammen med andre unge fra hele landet følge og opleve, hvad det vil sige at gå på universitetet. En unik mulighed for at få et indblik i hverdagen, de krav der stilles, og de undervisningsmetoder der bruges. 

Jeg personligt har mange ideer til, hvad jeg vil uddanne mig som, men en af de overordnede spørgsmål har for mig været, hvilken slags uddannelsestype der vil passe bedst til mig. Skal man gå efter erhvervsakademi uddannelser, professionsbachelor, nogen af de kreative uddannelser eller universitetet. For der er stor forskel på den måde der undervises på, længden af uddannelserne, og hvad de forskellige uddannelser tilbyder af fag. 

I denne omgang blev det for mig et besøg på Aarhus universitet. Her er der meget selvstudie, og dette ses først og fremmest ved at der er meget forberedelse, hvor de studerende læser op til forelæsningerne. De studerende er ikke nær så meget på skolen, som vi er vant til i gymnasiet, men den tid bruges i stedet til forberedelse. Da jeg var der i praktik, varede forelæsningerne tre timer af gangen, og i forlængelse af forelæsningerne afholdes der instructor timer. Det vil sige, at de studerende efterfølgende mødes i en studiegruppe, og sammen med en studerende, der går nogle semestre længere fremme, gennemgår man det, man har læst og hørt til forelæsningen. 

Ud over forberedelse, forelæsninger og instructor timer, så var der også mange ekstra tilbud og aktiviteter. Eksempelvis kan de studerende melde sig ind i grupper, der undersøger et bestemt emne, ser film eller laver andre spændende aktiviteter. Yderligere holder de studerende oplæg om bestemte emner, som de har undersøgt, og som de ønsker at fortælle om til andre studerende. Da jeg var der, var jeg til et oplæg om ondskab.

Jeg personligt har mange ideer til, hvad jeg vil uddanne mig som, men en af de overordnede spørgsmål har for mig været, hvilken slags uddannelsestype der vil passe bedst til mig.

Silje Lund Olesen, HHX-elev

 

Positiv mentalitet omkring studiet 

Noget af det der virkelig ramte mig i løbet af de tre dage, jeg var der, var den mentalitet, de studerende havde omkring det at studere. En af dagene var der studerende, der fortalte om deres overvejelser, før de startede, hvad de synes om studiet og generelt om studielivet. 

Her var mentaliteten en helt anden, end den jeg er vant til i gymnasiet. Her har man ikke bare lektier for, i stedet forbereder man sig til de kommende timer. Man går ikke bare i skole, men man studerer noget, man har stor interesse for. Værdien i ordvalgene beretter om den mere positive indstilling og lyst til det at fordybe sig i det bestemte emne. 

Det er tydeligt, at det ikke bare noget, man skal, men i stedet noget man vil og ønsker at have mere viden inden for. På de videregående uddannelser har man jo valgt at fordybe sig i et mere specifikt emne, og derfor er det også vigtigt, at man brænder for det man studerer. Mærker man ikke denne glæde, når man er startet, skal man måske overveje at gå en anden vej.

Man går ikke bare i skole, men man studerer noget, man har stor interesse for.

Silje Lund Olesen, HHX-elev

Nogle gange skal man vælge “forkert” for at ende det rigtige sted

Det helt store, jeg har fået med mig ved dette praktikophold, er, at uddannelse blot er en del af livet, hvor man tilegner sig noget mere viden inden for et bestemt område. Derfor var det for mig tydeligt, at det er okay at vælge ‘forkert’, og at det ikke er ensbetydende med, at man har spildt et år. For tiden på den uddannelse var måske også det, der gav en den viden, man manglede for at finde den rigtige og endegyldige uddannelse.

Da vi havde besøg af studerende fra skolen, fortalte mange af dem også om, at de havde været startet et andet sted, og dermed var dette deres anden uddannelse, de var påbegyndt. Men samtidig var der ikke nogen af dem, der fortrød at have startet et andet sted først, for de var bare blevet det klogere.

Hvert år finder nye studerende ud af, at de skal noget andet i livet, end det de først troede og går derfra en anden vej. Men det er der ingen skam i, og mange gør det. Så selvom valget af uddannelse er vigtig, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke må ændre mening. 

Så selvom valget af uddannelse er vigtig, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke må ændre mening.

Silje Lund Olesen, HHX-elev

Hmm, og hvad kan man så blive? 

Jeg tænker også meget over, hvad jeg vil kunne arbejde med efter sådan en uddannelse. Her gav timen “Hvad kan jeg efter studiet?” et godt indblik i de uendelige muligheder, som en universitetsuddannelse kan give. Da der er meget selvstudie, kan man tilpasse uddannelsen meget individuelt efter sine egne ønsker, og hvad man finder spændende. Derfor kan man også vælge at kombinere selve uddannelsen, så den passer til de kompetencer, man ønsker for et fremtidigt job.  

Samtidig mærkede jeg roen, det gav mig med ved de mange muligheder, og det blev for mig tydeligt, at jeg måske ikke skal fokusere så meget på det endelige job. Der er nemlig rigeligt med muligheder, og måske skal man i stedet fokusere på det, man synes er spændende. Jeg tror på, at man skal vælge uddannelse efter de ting, der fanger ens opmærksomhed, og som man brænder for. Selve arbejdet skal nok følge med, og måske ender man ud i et arbejde, man aldrig har hørt om før.

Samtidig mærkede jeg roen, det gav mig med ved de mange muligheder, og det blev for mig tydeligt, at jeg måske ikke skal fokusere så meget på det endelige job.

Silje Lund Olesen, HHX-elev

Styrket viden og stærkere beslutninger

Efter tre gode dage i studiepraktik føler jeg, at jeg er blevet klogere på, hvad jeg vil og ikke vil. Jeg synes, at det er en fed mulighed for at opleve, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse. Det har styrket min viden, og jeg føler, at jeg kan træffe en stærkere beslutning, når den tid kommer. Praktik er en vigtig faktor og god mulighed for at blive afklaret på ens fremtidsdrømme. Så det er bare med at gribe chancen og komme i al den praktik, man har brug for, så man en dag kan træffe en velbegrundet og videnfuld beslutning omkring studievalget.