Fra Step 10 til HTX

28. november 2019

Da Martin Jannick Nielsen Mawson gik på Step 10, besøgte han som en del af sin brobygning ingeniøruddannelserne på VIA i Horsens. Da han stod i laboratoriet, der tilhører uddannelsen til klimaingeniør, vidste han, at det var hans drømmeuddannelse. 

I dag går Martin Jannick Nielsen Mawson i 1. g på Learnmark Gymnasium HTX, som er første skridt mod hans drømmeuddannelse. Han har valgt studieretningsfagene teknologi A og matematik A.

Da jeg startede på Step 10, troede jeg, at jeg skulle fortsætte på HHX, men det ændrede sig 100 procent, da jeg hørte om uddannelsen til klimaingeniør. Som klimaingeniør arbejder man både på kontor og i felten, og det er lige præcis sådan et job, jeg gerne vil have, når jeg om mange år er færdiguddannet.

Martin Jannick Nielsen Mawson, HTX-elev

Mange lektier

Martin Jannick Nielsen Mawson valgte et gymnasialt afklaringsforløb, fordi han ikke var helt sikker på, hvilken ungdomsuddannelse han skulle vælge. Og så ville han også gerne være mere forberedt på de mange lektier, der er på en gymnasieuddannelse.

Vi havde mange lektier på Step 10, og på den måde har springet fra 10. klasse til HTX ikke været så stort for mig.

Martin Jannick Nielsen Mawson, HTX-elev
Illustration: Fem bøger oven på hinanden. Den øverste bog er åben

Step 10 tilbyder Student 10, som er gymnasieforberedende undervisning på højt fagligt niveau. På Student 10 deltager eleverne også i det udvidede afklaringsforløb Gym Crawl, hvor de får viden om alle de gymnasiale uddannelser, oplagte job og muligheder for videreuddannelse.

Kendte skolen

Step 10 er i de samme bygninger som Learnmark Gymnasium HHX og HTX, og det har ifølge Martin Jannick Nielsen Mawson været en fordel, da han startede på HTX.

Det gav mig en mere rolig start, at jeg kendte skolen i forvejen. Da jeg gik på Step 10, havde jeg fysikundervisning i HTX´ernes faghus, så jeg er vant til at komme der. Det er trygt, når der i starten er så meget andet nyt.

Martin Jannick Nielsen Mawson, HTX-elev
Illustration: Hvide skyer på himlen

Tre gode råd om uddannelsesvalg

Martin Jannick Nielsen Mawson har tre gode råd til unge, der skal vælge ungdomsuddannelse.

3 gode råd
  • 1.

    Find ud, hvad du gerne vil med dit liv.

  • 2.

    Undersøg alle uddannelser og vurdér dem i forhold til hinanden.

  • 3.
    Tal med studievejlederne, når du er i tvivl om noget.