Fremtidens teknologi til fremtidens håndværkere

11. oktober 2018

Robotter, 3D-printere og virtual reality bliver en del af værktøjet for fremtidens håndværkere. Derfor er fremtidens teknologi nu også en aktiv del af undervisningen på Learnmark Tech.

”Lige nu er vi ved at programmere robotter til at tegne et billede, som vi skal bruge i et projekt. Jeg kan godt lide at programmere, og det er ret spændende at kunne styre, hvad robotten skal tegne.” 

Sådan fortæller Jonas Lindberg om sit første møde med robotterne på Learnmark Tech. Han startede i august på grundforløb 1 på Learnmark Tech, og resten af hans uddannelse vil han jævnligt skulle løse arbejdsmæssige opgaver ved hjælp af fremtidens teknologi. 

Grundforløb 1-elever arbejder med robotter

Ny teknologi på skolen og i virksomhederne

Learnmark Tech har i år investeret i blandt andet robotter, 3D-printere og virtual reality, som ifølge afdelingschef Kim Clausen skal være med til at uddanne skolens elever til at løse faglige opgaver ved hjælp af moderne teknologi. 

”Uddannelsernes indhold og arbejdsmetoder skal følge med den teknologiske udvikling i virksomhederne og samfundet generelt. Derfor skal vi hele tiden udvikle undervisningen, så den er så tidssvarende som muligt. Robotter er fx en del af moderne produktion, og vi skal sørge for, at vores elever har kendskab til, hvordan man programmerer – og ikke mindst hvornår robotteknologi kan erstatte menneskelig arbejdskraft, og hvornår den ikke kan,” siger Kim Clausen. 

Virtual reality giver større viden

I værkstedet, hvor industriteknikerne har deres praktiske undervisning, står flere computerstyrede CNC*-maskiner, der kan dreje, bore og fræse i fx metal og plastik. Maskinerne bliver først og fremmest brugt af lærlinge, som har været i gang med deres uddannelse længe. Ved hjælp af nyt virtual reality-udstyr kan flere få glæde af CNC-maskinerne. 

”Med den nye teknologi kan eleverne langt hurtigere prøve de grundlæggende arbejdsgange på CNC-maskinerne og få et virtuelt førstehåndskendskab til industriteknikerens arbejdsopgaver,” fortæller Kim Clausen og tilføjer, at virtual reality på den måde kan være med til at få flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelsernes mange muligheder. 

3D-printere til byggefagene

I tømrernes teorilokaler står fire 3D-printere, som underviserne på uddannelsen er ved at udvikle undervisningsforløb til. 

”Lærlinge får relevante erfaringer med at bruge 3D-printere i jobbet og kommer igennem alle arbejdsprocesserne med blandt andet programmering. Det er ikke slutresultatet, men arbejdsprocessen der er vigtig. Jeg glæder mig, til vi for alvor får gang i printerne, så også byggefagene får større kendskab til den nyeste teknologi,” understreger afdelingschefen. 

Videnscenter for fremtidens teknologi

Learnmark Horsens er værtsskole for Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri, som blandt andet skal have fingeren på pulsen i forhold til ny teknologi inden for håndværksfagene. Her fylder fx droner til termografering, avanceret måleudstyr og svejserobotter meget i undervisningsforløbene målrettet erhvervsuddannelserne. 

* CNC er en forkortelse for Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (Computerstyret Numerisk Kontrolleret), og refererer til produktionsmaskiner, der ved hjælp af en computer kan fremstille mange ensartede komplekse dele i fx metal. Kilde: Wikipedia