Gensynsglæde og øget fokus på sundhedsmæssig sikkerhed præger delvis åbning af Learnmark Horsens

17. april 2020

Den første uge efter påske har vi på Learnmark Horsens haft fokus på, at vi gradvist kan åbne skolen lidt efter coronakrisen. 

Onsdag den 15. april startede 77 EUX-elever på Learnmark Business, der er i gang med det studieforberedende år og afslutter til sommer. Torsdag fulgte Learnmark Gymnasium efter med 3. g’erne på HHX og HTX samt et hold på EUX med elever på afsluttende år, der er i gang med deres gymnasiefag.

Jeg er bare så glad for, at vi igen kan byde eleverne velkomne i den fysiske skole. Nu bliver opgaven at få gjort dem færdige og klar til de eksaminer, der venter forude.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Sundhedsmyndighedernes krav

For at eleverne igen må komme ind på skolen, skal vi følge de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Kravene er blandt andet, at vi skal

  • instruere eleverne i god håndhygiejne
  • sørge for hyppigere rengøring
  • sikre, at der er god afstand mellem eleverne og medarbejderne imellem
  • overholde skærpede krav omkring kantinen
  • lave særlig indretning af klasselokalerne.

Alle har knoklet igennem for at blive klar. For hver adresse er der udarbejdet særskilte retningslinjer, og de mange praktiske opgaver er gennem godt samarbejde blevet løst på bedste vis. Ledelsen har i samarbejde med bygningsdriften og AMR/TR været i gang med en meget minutiøs planlægning af lokalernes indretning og udarbejdelse af instruktioner til medarbejdere og elever. Rengøringen har haft ekstra at se til – og får det i den kommende tid, hvor der skal gøres rent i lokalerne midt på dagen.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Hovedforløbselever på Learnmark Tech starter delvist i uge 17

Fra mandag den 20. april åbner vi lidt op på Learnmark Tech, hvor elever, der er i gang med det sidste år på deres uddannelse, kan komme ind i hovedforløb og begynde afvikling af svendeprøve. Det drejer sig i første omgang om et hold EUX-elever på tømrer/murer, hovedforløbsundervisning på lager og svendeprøve for smed/industriteknikere.

Det er dejligt, at vi igen kan begynde at få eleverne fysisk ind på skolen, selvom det indtil videre kun drejer sig om knap 30% af vores aktivitet, der nu igen kan begynde at blive afviklet med tilstedeværelse. Og jeg håber inderligt, at vi snart kan begynde at få flere elever ind. På mange områder er vi ved at nå grænsen for potentialet i den virtuelle undervisning, og vi er også udfordret på relationsarbejdet.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

 Han tilføjer samtidig, at det er meget vigtigt, at alle hele tiden overholder sikkerhedsanvisningerne, så vi minimerer smitterisikoen blandt elever og medarbejdere. Kun på den måde kan vi komme godt videre med genåbningen af flere af skolens uddannelser.