Godt samarbejde med virksomheder sikrer unge en læreplads

20. juni 2019

Sidst i juni afslutter omkring 220 grundforløb 2 på Learnmark Tech. Herefter skal de i lære i en virksomhed, og næsten alle har på nuværende tidspunkt en underskrevet lærepladsaftale. Det skyldes et særdeles godt samarbejde med lokale virksomheder. 

Om få uger tager lokale og regionale virksomheder inden for byggeri, industri, lager, transport og hotel og restaurant imod omkring 220 nye lærlinge, som har afsluttet grundforløb 2 på Learnmark Tech.


Det er mange nye lærlinge, og det kan ifølge Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech, kun lade sig gøre, fordi det lokale erhvervsliv bakker op om uddannelse af fremtidens arbejdskraft.

Vi er meget glade for det samarbejde, vi har med de lokale virksomheder, som tager medansvar for uddannelse af vores unge og voksne. Det gode samarbejde mellem undervisere og uddannelsesledere på Learnmark Tech og virksomhederne er samtidig et godt udgangspunkt for at matche elever og virksomheder bedst muligt.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech

Alle har læreplads på historisk stort struktørhold

I struktør- og brolæggerafdelingen på Learnmark Tech har alle 32 grundforløbselever underskrevet lærepladsaftaler med virksomheder. Det er det største struktørhold, skolen nogensinde har haft, og det har derfor krævet et ekstra tæt samarbejde med virksomhederne for at komme i mål.

17 af eleverne havde allerede en lærepladsaftale, da de startede på grundforløb 2, og vi har hjulpet de resterende 15 elever med at finde lærepladser. Det er gået over al forventning, og vi har mødt stor velvillighed hos de virksomheder, vi er i kontakt med, og enkelte virksomheder mangler faktisk stadig at ansætte lærlinge.

Thomas Andreassen, underviser på struktøruddannelserne

Underviserne i struktør- og brolæggerafdelingen oplever også, at virksomhederne er gode til at støtte de nye lærlinge, når de starter.

Nogle virksomheder har en mentorordning for de nye lærlinge, så de får god hjælp i den første tid, hvor alt er nyt. Det styrker dialogen mellem lærling, virksomhed og os som skole, og er en win win-situation for alle.

Thomas Andreassen, underviser på struktøruddannelserne
Illustration: Sorte citationstegn
Alle 32 elever på GF2-struktørholdet har læreplads - godt gået!

Forventning om at alle får læreplads i løbet af sommeren

Da det kun er et fåtal, der mangler at finde en læreplads, forventer afdelingschef Kim Clausen, at alle har en underskrevet lærepladsaftale i løbet af sommeren.

Og skulle det mod forventning ikke lykkes, er der uddannelsesgaranti på stort set alle vores uddannelser. Eleverne kan derfor starte i skolepraktik, som er en god bufferordning mellem afsluttet grundforløb 2 og læreplads.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech
Illustration: Pile - peger mod højre