Gymnasialt talentforløb udfordrer Step 10-elever

09. januar 2018

 

Elever i 10. klasse på Learnmark Horsens har deltaget i et talentforløb på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, hvor de har prøvet kræfter med det faglige 1. g-niveau i henholdsvis sprogfag og sciencefag. 

Forsøg, lektier, videofremlæggelser, mini-rapport, analyse og fortolkning. GYM10-eleverne på Step 10 fik i talentforløbet på Learnmark Gymnasium HHX og HTX en god fornemmelse af, hvad der venter dem, hvis de vælger at fortsætte på en gymnasieuddannelse efter 10. klasse. 

GYM10 er en linje for de elever, som overvejer gymnasiet eller en EUX-uddannelse efter 10. klasse, og de kunne i talentforløbet vælge mellem at blive sprogligt udfordret på HHX eller få naturvidenskabelige udfordringer på HTX. 

God fornemmelse af niveau og undervisningsform

Emilie Liv Stenkjær Berthelsen valgte HHX-forløbet, hvor eleverne arbejdede med fortolkning og sproganalyse af danske nytårstaler og en engelsk tekst af virksomhedsentreprenøren Richard Branson. 

”Jeg valgte 10. klasse, fordi det skulle være en mere glidende overgang fra 9. klasse til 1. g. Det har talentforløbet på HHX hjulpet med til. I brobygning bliver vi præsenteret for mange forskellige fag, men på talentforløbet havde vi kun fokus på et emne. Det er jeg glad for, fordi vi havde god tid til at arbejde i dybden med det. Vi havde fået lektier for til den første dag, og vi havde også lektier for til dag to. Nu har jeg en god fornemmelse af, hvordan niveauet og undervisningsformen er i 1. g,” fortæller Emilie Liv Stenkjær Berthelsen. 

Forsøg og praktiske opgaver på HTX overraskede

Anne Florander Nielsen fulgte undervisningen på HTX, fordi hun ikke kendte så meget til uddannelser med naturvidenskabelige fag. 

”Jeg overvejer at søge ind på enten en EUX-uddannelse eller HF efter sommerferien, men inden jeg beslutter mig helt, ville jeg gerne vide lidt mere om HTX. Det var mere spændende, end jeg havde forestillet mig. Jeg troede ikke, der var så mange forsøg og praktiske opgaver i undervisningen, som der er,” siger Anne Florander Nielsen. 

På HTX arbejdede Step 10-eleverne blandt andet med emnet alkohol, hvor de ud fra teori skulle lave forsøg og skrive en kort rapport. Derudover arbejdede de med dataindsamling og matematisk bearbejdning af data. 

”Det var spændende at lave forsøg ud fra den teori, vi fik, og at skrive en afsluttende minirapport om, hvordan alkohol påvirker kroppen. Det var lange dage til kl. 15, men det gjorde ikke så meget, fordi vi lavede noget forskelligt i løbet af dagen,” fortæller hun og tilføjer, at hun forventer at kunne bruge en del af den nye viden, hun fik i talentforløbet, i den kommende fysikundervisning på Step 10.