Gymnasieelever fra Norden diskuterer religion

22. februar 2017

Learnmark Gymnasium HHX har været vært for Nordplus-projektet Promote Tolerance – Celebrate Diversity, hvor unge fra Litauen, Island, Sverige, Estland, Finland og Danmark mødtes for at diskutere religion. 

Kulturmøde

I grupper på tværs af nationaliteter arbejdede eleverne med forskellige opgaver, som de skulle præsentere for hele holdet. Som inspiration til opgaverne, gruppediskussionerne og fremlæggelserne fik eleverne blandt andet en rundvisning i Klosterkirken og mødte Learnmark-elever med forskellige religiøse tilhørsforhold. 

”Jeg har lært meget om andre kulturer, og det har overrasket mig, hvor meget religion fylder i nogle kulturer. Det har også været et svært emne at diskutere, fordi man har passet på ikke at krænke nogen,” fortæller Caroline, som var en af Learnmark-deltagerne. 

Hendes klassekammerat Mette genkender Carolines bekymring for ikke at støde nogen af deltagerne. 

”Men vi var nødt til at åbne op i diskussionerne, for vi var jo værter. For mig var det også et svært emne at tage stilling til, fordi jeg ikke selv er troende,” siger hun. 

Samme værdier

For Akvile, der kommer fra Litauen, har noget af det mest overraskende været ligheden i de forskellige trosretninger. 

”De fleste religioner har de samme værdier, vi viser dem bare på forskellig måde, og så er der også stor forskel på, hvor meget man accepterer religiøs forskellighed i de forskellige lande,” understreger hun. 

Forskellige trosretninger

Learnmark-elevernes fortælling om deres forskellige trosretninger gjorde også et stort indtryk på Maya fra HHX, som efter besøget fortæller: 

”Det var meget spændende at høre elevernes egne fortællinger i stedet for at høre en lærer fortælle om troretningerne. Og så overraskede det mig meget, at der er så mange forskellige trosretninger repræsenteret her på skolen.” 

International hygge

Tidligere har HHX-elever Learnmark Gymnasium været i Island og Estland, hvor de sammen med unge fra de øvrige lande har diskuteret seksualitet og inklusion af handicappede. Line deltog i Nordplus-besøget i Island, så hun kendte nogle af eleverne i forvejen. 

”En af aftenerne mødtes jeg med nogle af de udenlandske elever på vandrehjemmet, hvor de boede. Det var helt vildt hyggeligt og meget internationalt, så jeg glemte næsten, at jeg var i Horsens,” fortæller Line.